Оцінювання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємствами в умовах європейської інтеграції

2022;
: cc. 320 - 326
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано актуальність оцінювання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємствами в умовах європейської інтеграції. Критично проаналізовано існуючі підходи до діагностики митних інструментів на різних рівнях. Уточнено сутність показників оцінювання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємствами. Розвинуто перелік принципів добору показників оцінювання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємствами. Удосконалено полірівневу систему показників оцінювання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємствами.

 1. Жигало О. Ю. (2020). Оцінювання митного регулювання експортно-імпортної діяльності під- приємств в умовах використання інноваційної ємності. Економіка та держава, 5. 232–237.
 2. Комарницька Г. О. (2019). Показники оцінювання якості митного обслуговування державно- приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 14, 5–10.
 3. Міністерство фінансів України. (2016). Ключові показники ефективності (KPIs) для Державної фіскальної служби. URL: https://mof.gov.ua/uploads/redactor/files/KPI%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20% D0%94%D0%A4%D0%A1.pdf (дата звернення: 27.07.2022).
 4. Тимрієнко І. Ю., Стецюк О. А. & Сомик В. А. (2019). Оцінка ефективності митного контролю в умовах інтеграції України до ЄС. Приазовський економічний вісник, 2(13). 381–387.
 5. Серебрянський Д., Вдовиченко А., Зубрицький А., Стадник М. & Орос Г. (2015). Оцінка ефек- тивності роботи митних підрозділів ДФС України. Науково-аналітична доповідь. Ірпінь: НДІ фінансового права.
 6. Мельник О. Г., Адамів М. Є. & Тодощук А. В. (2018). Реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції. Львів: Міські інформаційні системи.
 7. Академічний тлумачний словник української мови. (2022). URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 15.07.2022).
 8. Мельник О. Г. (2010). Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікрите- ріальна концепція та інструментарій. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”.
 9. Нагірна  М.  Я.  (2016).  Етіологічна  діагностика  експортно-імпортної  діяльності  підприємств.Кандидат наук. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”.
 10. Юринець О. В. (2021). Модель формування та використання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємств в умовах євроатлантичної інтеграції. Інвестиції: практика та досвід, 11, 35–41.
 11. Юринець О. В. (2021). Пріоритетні проблеми роботи митних органів України в умовах євро- пейської та євроатлантичної інтеграції. Науковий журналМенеджмент та підприємництво  в  Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, 3(1). 96–103.
 12. Юринець О. В. (2021). Ургентні інструменти антикризового управління: фінансово-економічні та управлінські аспекти в умовах євроатлантичної інтеграції. Львів: Галицька видавнича спілка.