ризики

METROLOGICAL RISKS AND STATE OF THE MONITORED OBJECTS

The metrological risks of goods production are studied in the work. They are estimated conjugating with the existing technology as well as its metrological support. It is confirmed that in addition to the factors due to the processing of measurement results, the peculiarities of metrological support should be taken into account. One of the characteristic parameters of the metrological instruments is the variance of the measured value.

Проблеми реалізації освітньої політики на регіональному рівні

Проаналізовано проблеми, з якими стикаються органи державної влади, місцевого самоврядування, працівники сфери освіти та громадяни в процесі реалізації регіональної освітньої політики. У причинно-наслідкових зв’язках досліджено короткострокові та довгострокові стратегії, які можуть сприяти розвитку освіти в регіонах.

РИЗИКИ У ВИРОБНИЦТВІ АВТОДЕТАЛЕЙ ТА РОЗУМНА МЕТРОЛОГІЯ

У роботі на основі вивчення виробництва електричних кабелів для оснащення ними легкових автомобілів оцінено метрологічні ризики у зв’язку з наявною технологією. Запропоновано застосовувати декілька різних методів відбору проб для формування партій для дослідження. Оцінено їх можливості за вибраними критеріями. Показано переваги динамічного методу за можливостями оперативного проведення метрологічних заходів.

ОЦІНКА СУКУПНОСТІ ОБСТАВИН, ПРОГНОЗОВАНИХ РИЗИКІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО ОБРАННЯ ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

Стаття присвячена проблемі врахування законом окреслених  підстава для ефективного, доцільного й результативного застосування заходів забезпечення кримінального провадження, запобіжних заходів; обставинам, що беруться до уваги при їх обранні. Метою застосування згаданих заходів є забезпечення певного вектору адекватної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, який можна досягнути за умови правильного вибору будь-якого заходу забезпечення, незалежно від характеру й обсягу застосовуваних обмежень.

Formation of traffic safety profile in central parts of the city and its informational protection

Сьогодні існує відмінність європейського та вітчизняного підходів до функціонування та організації вулично-дорожньої мережі, міської мобільності, а також ефективного використання простору урбанізованих територій. Основними факторами були: історичний розвиток, науково-технологічний прогрес, адміністративна складова, у формуванні фінансових потоків для розвитку міських систем, рельєф місцевості, процес урбанізації територій та утворення міських агломерацій. Ці фактори прямо вплинули на формування сучасного стану вулично-дорожньої мережі.

Vulnerability of Virtual Assets to Illicit Financial Flows

Over the last few years, virtual assets have become more widespread in the market, which has manifested itself both in the growth of transactions with them and in the rapid growth of the capitalization of the cryptocurrency market. The international community and individual governments have introduced regulations for the virtual asset market, but the degree of transparency remains low. This poses risks of using virtual assets as a tool for various schemes of money laundering or terrorist financing.

Особливості ідентифікації ризиків ринку big data

Досліджено стан та тенденції розвитку глобального ринку Big data. Проаналізовано динаміку місткості глобального ринку Big Data за період 2011-2020 рр. та ідентифіковано основні сегменти даного ринку за джерелами доходу, проаналізовано динаміку доходів п’ятірки лідерів країн глобального ринку Big data. Окрему увагу зосереджено на аналізуванні цільового сегменту персональних даних осіб. Для  аналізування глобального ринку Big Data застосовано концепцію п’яти сил конкуренції за М.

Дослідження практики зниження ризиків міжнародного трансферу технологій в умовах загострення конкурентної боротьби

В роботі досліджено практичний досвід участі вітчизняних підприємств у міжнародному трансфері технологій на прикладі вітчизняної компанії ТзОВ «Плутон ІС». Компанія здійснює розробку комплексних високотехнологічних рішень у сфері енергетичної галузі, активно займається трансфером власних технологій закордон.

Теоретико-методичні засади управління ризиками страхових компаній

Висвітлено основі теоретичні та методичні засади управління ризиками страхових компаній в Україні. Досліджено динаміку та особливості розвитку страхового ринку, визначені основні тенденції. Проаналізовано етапи формування комплексних страхових систем управління ризиками, встановлено, що система управління ризиками страхових організацій передбачає ідентифікацію і специфікацію ризиків, визначення цілей і методів управління ризиками, формування і розвиток операційної системи управління ризиками.

Електронна комерція В2С: розвиток у східній європі, ризики та ефект інституціонального витіснення

Визначено сутність поняття «електронна комерція». Наведено історичні етапи розвитку електронної комерції на ринку. Порівняно системи електронної комерції бізнес-до- споживача (В2С) із системами В2В та В2G. Ідентифіковано вигоди від електронної комерції з позиції різних груп стейкхолдерів. Проаналізовано основні тенденції розвитку електронної комерції В2С у країнах Східної Європи з акцентом уваги на Україні. Виявлено та обгрунтовано ризики, що може спричинити розвиток електронної комерції В2С.