Розвиток експорту наукомістких послуг як каталізатор інноваційної діяльності

2022;
: cc. 189 - 199
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано актуальність розвитку експорту наукомістких послуг як каталіза- тора інноваційної діяльності. Розглянуто та проаналізовано сутність і структуру науко- містких послуг та наукомістких бізнес-послуг. Уточнено сутність поняття «наукомісткі послуги». На підставі отриманих результатів дослідження побудовано порівневу модель розвитку експорту наукомістких послуг як каталізатора інноваційної діяльності. В межах підготовленої моделі обґрунтовано пріоритетні цілі, стейкхолдерів та напрями розвитку експорту наукомістких послуг, а також вплив таких операцій на макро-, мезо-, мікрорівні національної економіки.

 1. Петрова Я. Ю. & Завербний А. С. (2021). Проблеми та перспективні шляхи нарощування обсягів експортування наукомістких послуг Україною в умовах євроінтегрування. Науковий журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку», 3(2), 231–239.
 2. World Economic Forum (2019). The Global Competitiveness Report. https://www3.weforum.org/ docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
 3. Social Progress Imperative. (2020). Social Progress Index. https://www.socialprogress.org/ mission.
 4. Legatum Institute (2020). The Legatum Prosperity Index. https://www.prosperity.com/rankings.
 5. The Organisation for Economic Co-operation and Development Innovation. (2006). Innovation and Knowledge-Intensive Service Activities. https://www.oecd.org/innovation/inno/innovationandknowledge-intensiveser- viceactivities.htm.
 6. Eurostat (2020). Glossary: Knowledge-intensive services (KIS). https://ec.europa.eu/eurostat /statistics- ex- plained/ index.php?title=Glossary:Knowledge-intensive_services_ (KIS).
 7. Baláž V. (2004). Knowledge-intensive business services in transition economies. The Service Industries Journal, 24(4), 83–100.
 8. Zieba M. (2013). Knowledge-intensive business services (KIBS) and their role in the knowledge-based economy. In GUT FME Working Paper Series A, No. 7. Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and    Economics.    https://www.econstor.eu/bitstream/10419/173303/1/wp-gut-fme-a-07-Zieba.pdf.
 9. Schumpeter J. (1942). Capitalism, Socialism, and Democracy. Harper & Bro.
 10. Miles I. (2005). Knowledge intensive business services: prospects and policies. Foresight. Journal of Future Studies, Strategic Thinking and Policy, 7(6), 39–63.
 11. Toivonen M. (2004). Foresight in services: possibilities and special challenges. The Service Industries Journal, 24(1), 79-98.
 12. Pardos E., Gomex-Loscos A. & Rubiera-Morollon F. (2007). ’Do versus buy’ decisions in the demand for knowledge intensive business services. The Service Industries Journal, 27(3), 233-249.
 13. Consoli D. & Elche-Hortelano D. (2010). Variety in the knowledge base of Knowledge Intensive Business Services. Research Policy, 39(10), 1303–1310.
 14. Міністерство економіки України (2019). Крос-секторальна експортна стратегія «Інновації для експорту». https://www.me.gov.ua/Documents/KrossektoralnaEksportnaStrategiiainnovatsii DliaEksportu- doslidzhennia-UkrainskoiuMovoiu.
 15. Юринець О. В. (2021). Ургентні інструменти антикризового управління: фінансово-економічні та управлінські аспекти в умовах євроатлантичної інтеграції. Галицька видавнича спілка.
 16. Юринець О. В. (2021). Модель формування та використання митних ургентних інструментів анти- кризового управління підприємств в умовах євроатлантичної інтеграції. Інвестиції: практика та досвід, 11, 35–41.
 17. Жигало О. Ю. (2020). Сутність інноваційної ємності підприємств, її види та фактори формування. Інтернаука. Серія «Економічні науки», 5.https://www.inter-nauka.com/uploads/public/ v16133856169619.pdf.