Значення та структура корпоративної аналітики бізнесу в умовах воєнного стану

2023;
: cc. 217 - 223
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано необхідність корпоративної аналітики для сучасного бізнесу в умовах воєнного стану. Зокрема, було сформовано такі компетентності аналітика, як: галузеві знання; ефективна комунікація із замовниками; робота із процесами та даними; уміння вчитись; написання бізнес-кейсів. Визначені компетентності аналітика дали змогу виокремити складові елементи корпоративної аналітики, які й сформували її структуру. У результаті встановлено комплексність корпоративної аналітики, що сприятиме цілісності та підвищенню ефективності корпоративного управління.

 1. Petrini, M., Pozzebon, M. What role is «business intelligence» playing in developing countries? A picture of Brazilian companies, École des hautes études commerciales. Сahier du GReSI, 2014. No. 4 (16). Р. 2–19.
 2. Царук В. Необхідність формування аналітичної системи корпоративного управління. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. Вип. 1. С. 79–88. DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.01.079.
 3. Gracheva N. Analysis in corporate governance. Economic Annals-XXI. 2016. Vol. 157 (3–4(1)). P. 85–87.
 4. Analytics and business intelligence (ABI). Gartner Information Technology Glossary. 2019. URL: https://www.gartner.com/itglossary/business-intelligence-bi.
 5. Watson, H. J. Tutorial: Business Intelligence – past, present, and future. Communications of the Association for Information Systems. 2009. Vol. 25, P. 488–510.
 6. Корпоративні інформаційні системи / В. С. Григорків та ін. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. 236 с.
 7. Lazarides Th., Drimpetas E., Argyropoulou M., Motwani J. Corporate governance and the information systems excellence factor. International Journal of Business Excellence. 2009. Vol. 2, No. 1. P. 16–29.
 8. Godfrey P. C., Merrill C. B., Hansen J. M. The relationship between corporate social responsibility and shareholder value: An empirical test of the risk management hypothesis. Strategic management journal. 2009. Vol. 30 (4). P. 425–445.
 9. Волощук Л. О. Финансовый анализ: [учеб. пособ.] / Л. А. Волощук, М. А. Юдин; под ред. С. В. Филипповой. Київ: Кафедра, 2012. 320 с.
 10. Лідерство та антикризовий менеджмент: підручник / С. В. Войтко, А. А. Мельниченко. Київ: Вид- во «Політехніка» КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 194 с.
 11. Кузьмін О. Є., Яворська Ж. Б. Економічна оцінка та способи зменшення управлінського ризику в системі менеджменту підприємств: монографія. Львів, 2014. 160 с.
 12. Odrekhivskyi, M.; Pshyk-Kovalska, O.; Zhezhukha, V. Optimization of Management Decisions of Recreational Innovative Companies. In Developments in Information & Knowledge Management for Business Applications. Studies in Systems, Decision and Control; Kryvinska, N.; Greguš, M., Eds.; Springer, Cham, 2022; Vol. 420, 455–477. https://doi.org/10.1007/978–3-030–95813–8_18