Сталий розвиток аграрних підприємств в Україні

2023;
: cc. 289 - 296
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Львівський Національний університет ім. Івана Франка
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет «Львівська політехніка»

Статтю присвячено дослідженню стану та перспективам впровадження концепції сталого розвитку в діяльність аграрних підприємств в Україні. У статті розглянуто концепцію сталого розвитку та її складові, зокрема цілі сталого розвитку та механізми мотивування впровадження концепції сталого розвитку у діяльність підприємств. Визначено ресурсні, економічні, правові та соціальні фактори впливу на розвиток аграрних підприємств в Україні. Розроблено рекомендації для держави та аграрних підприємств стосовно дій для впровадження у свою діяльність концепції сталого розвитку та досягнення цілей сталого розвитку.

 1. Вецко, Т. М. (2019). Сталий розвиток підприємства: проблеми та перспективи. Актуальні проблеми економіки та управління, (13).
 2. Генеральна Асамблея Об’єднаних Націй. (1987). Доповідь Всесвітньої комісії з навколишнього сере- довища та розвитку: Наше спільне майбутнє. Осло, Норвегія: Генеральна Асамблея ООН, Розвиток і міжнародне співробітництво: навколишнє середовище. (Англійською)
 3. Гречко, А. В., & Очеретяна, О. В. (2022). Економічні переваги імплементації механізму управління сталим розвитком на вітчизняних підприємствах. Економічний вісник НТУУ "Київський політехнічний інсти- тут", (22). С. 47-51.
 4. Далі, Г. Є (2006). Сталий розвиток – визначення, принципи, законодавство. In Майбутнє сталого ро- звитку (с. 39-53). Дордрехт: Спрінгер Нідерланди. (Англійською)
 5. Державна служба статистики України (б.д.) Товарна структура зовнішньої торгівлі України. Отримано з:       https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zd/tsztt/tsztt_u/arh_tsztt2021_u.html
 6. Державна служба статистики України (б.д.а) Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах). Отри- мано    з:    https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2003/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/arh_vvp_kv.html
 7. Едвардс, М. Г. (2021). Парадокс зростання, сталий розвиток і бізнес-стратегія. Бізнес-стратегія та навколишнє середовище, 30 (7), С. 3079-3094. (Англійською)
 8. Елкінгтон, Дж. (1994). На шляху до стійкої корпорації: безпрограшні бізнес-стратегії для сталого ро- звитку. Каліфорнійський огляд управління, 36(2), С. 90-100. (Англійською)
 9. Кривенко, Л. В. (2011). Соціально-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку. Механізм регулювання економіки, (2). С. 33-37.
 10. Міо, К., Панфіло, С., & Блундо Б. (2020). Цілі сталого розвитку та стратегічна роль бізнесу: система- тичний огляд літератури. Бізнес-стратегія та навколишнє середовище, 29 (8), С. 3220-3245. (Англійською)
 11. ООН (2023). 17 Цілей. Сталий розвиток. Отримано з: https://sdgs.un.org/goals
 12. Сонг Б., Вудс М. Д., Доксен Г. А. та Шрайнер Д. (2007). Аналіз мультиплікатора для сільського госпо- дарства та інших галузей. Оклахомська кооперативна служба розширення. (Англійською)