ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА – ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета дослідження – розроблення пропозицій вітчизняним підприємствам у сфері адаптування принципів циркулярної економіки задля сталого розвитку, зокрема на основні аналізування досвіду країн ЄС. Уточнено сутність і принципи поняття «циркулярна економіка», описано її значення у контексті сталого розвитку, проведено аналіз впровадження циркулярних принципів та бізнес-моделей країнами ЄС, надано рекомендації підприємствам щодо впровадження безвідходних (маловідходних) технологій, сформовано SWOT-аналіз реалізації циркулярних принципів українськими підприємствами, а також надано пропозиції для них із розвитку циркулярних бізнес-моделей.

 1. AMECO. Total consumption in EU in current prices. (2020). URL: https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/667e9fba-eea7-4d17-abf0-ef20f6994336/sheet/2f9f3ab7-09e9-4665-92d1-de9ead91fac7/state/ analysis.
 2. Circular Economy OVERVIEW. (2021). URL: https://www.eib.org/attachments/thematic/circular_economy_overview_2021_en.pdf.
 3. Circularity Gap. (2022). URL: https://www.circularity-gap.world/2022.
 4. Ellen MacArthur Foundation. Circular economy and the Covid-19 recovery. (2020). URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-circular-economy-a-transformative-Covid19-recovery-strategy.pdf.
 5. Jiao W., Boons F. (2014).Toward a research agenda for policy intervention and facilitation to enhance industrial symbiosis based on a comprehensive literature review. Journal of Cleaner Production, 15, pp. 14—25. DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.12.050.
 6. Korhonen J., Nuur C., Feldmann A. (2018). Circular economy as an essentially contested concept. Journal of Cleaner Production, 175, pp.117—125.  DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.12.111.
 7. McLeod F. et al. (2010). Developing innovative and more sustainable approaches to reverse logistics for the collection, recycling and disposal of waste products from urban centres: Literature review and identification of opportunities. URL: www. greenlogistics.org.
 8. Reverse logistics. URL: http://www.greenlogistics.org/themesandoutputs/ wm10/index.htm.
 9. Sauve S., Bernard S., Sloan P. (2016). Environmental sciences, sustainable development and circular economy: alternative concepts for transdisciplinary research. Environment, 11, pp. 48—56. DOI: 10.4236/ojpp.2019.92012.
 10. Starostka-Patyk М. (2010). Reverse logistics processes in industrial waste management as an element of sustainable development. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 12(2), pp. 698–707.
 11. The new model for consumer goods. URL: https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packagedgoods/our-insights/the-new-model-for-consumer-goods.
 12. Tukker A. (2015). Product services for a resource$efficient and circular economy — a review. Journal of Cleaner Production, 15, pp. 76—91.  DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.11.049.
 13. World commission on environment and development. Our common future. (1987). London: Oxford University Press.
 14. Варфоломєєв М. О. (2020). Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації. Ефективна економіка, 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/202.pdf. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.200.
 15. Відповідальне державне споживання. Вокс Україна. (2019). URL: https://voxukraine.org/uk/vidpovidalne-derzhavne-spozhivannya-yak-tsirkulyarni-zakupivli-mozhut-vryatuvati-svit/.
 16. Війкман А., Сконберг К. (2017). Циркулярна економіка та переваги для суспільства (Дослідження щодо Чеської Республіки та Польщі). URL: http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf.
 17. Горбаль Н. І., Пліш І. В. (2021). Циркулярні бізнес-моделі для сталого розвитку українських підприємств. Вісник НУ ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління", 5(1), С. 15–29. DOI: 10.23939/semi2021.01.015.
 18. За індексом сталого розвитку Україна посідає 36-те місце – ООН. Мінфін. (2021). URL: https://minfin.com.ua/ua/2021/06/19/66636870/.
 19. Залунін М.М. (2019). Циркулярна економіка як передумова забезпечення сталого розвитку. Причорноморські економічні студії, 47-1, C. 196-201. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/47_1_2019/39.pdf. DOI: 10.32843/bses.47-69.
 20. Злотнік М. Л., Мельник О. Г. (2020). Стратегічне управління впровадженням принципів циркулярної економіки на вітчизняних підприємствах. Підприємництво та інновації, 12, С. 112-119. URL: http://elib.spbstu.ru/dl/2/v18-6747.pdf/download/v18- 6747.pdf. DOI: 10.37320/2415-3583/12.19.
 21. Курс на економіку замкненого циклу, ролі споживачів, бізнесу і держави, переваги та інструменти цієї моделі. (2020). URL: https://ziif.in.ua/2020/11/11/kurs-na-ekonomiku-zamknenoho-tsyklu-rolspozhyvachiv-biznesu-i-derzhavy-perevahy-ta-instrumenty-tsiiei-modeli/.
 22. Нова політика ЄС з «циркулярної» економіки: можливості для України. (2020). URL: https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2020/09/dixi_pb_circular-economy_ukr_full_3.pdf.
 23. Нова політика управління відходами – основа економіки замкненого циклу. (2018). URL: http://conference.chamber.ua/.
 24. Перший рік Green Deal: як Україна інтегрується в нову екологічну політику ЄС? (2020). Європейська правда. URL: https://lexinform.com.ua/v-ukraini/pershyj-rik-green-deal-yak-ukrayina-integruyetsya-v-novu-ekologichnu-polityku-yes/.
 25. Підвищення конкурентоспроможності ЄС: циркулярна економіка: монографія. (2021). За ред. О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельник, Н.І. Горбаль. – Львів: Міські інформаційні системи. – 190 с.
 26. Руда М. В., Мирка Я. В. (2020). Циркулярні бізнес-моделі в Україні. Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні, 2 (1), С. 107—121. DOI: 10.23939/smeu2020.01.107.
 27. Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні. (2020). Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sfery-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy-v-ukrayini-za-2020-rik-2/.
 28. Україна піднялася на 27-ме місце у світовому рейтингу екологічності. (2021). Рубрика «Все по поличках». URL: https://rubryka.com/2021/08/02/ukrayina-pidnyalasya-na-27-me-mistse-u-svitovomu-rejtyngu-ekologichnosti/.
 29. Управління відходами. Офіційний портал. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua/timeline/Vidhodi-ta-nebezpechni-rechovini.html.
 30. Чабанюк О.М., Лобода Н.О. (2019). Основні принципи концепції сталого розвитку. Раціональне використання природних ресурсів та ресурсозбереження. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/64.pdf.