Формоутворення просторових конструкцій з листових матеріалів локальним лазерним нагріванням

1
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Проаналізовані механізми лазерного формоутворення, найбільш дослідженим та найбільш ефективним являється механізм градієнту температур. Приведені результати експериментальних досліджень. Величина деформації прямо пропорційна до кількості формувальних проходів, як у випадку обробки вуглецевих сталей, так і при обробці нержавіючих сталей аустенітного класу. При обробці вуглецевих сталей має місце явище ​"пост деформації", яка може мати напрямок що співпадає з напрямком основної деформації, або протилежний йому. Досліджена стійкість лазерносформованих конструкцій. Напрацьовані рекомендації щодо режимів обробки металевих пластин.

1. Yau C.L. A new analytical model for laser bending. : Laser Assisted Net Shape Engineering 2, Proceedings of the LANE’97 / C.L. Yau, K.C. Chan, W.B. Lee. //, Vol. 2, 1997, pp. 357— 366. 2. Vollertsen F. Model for the temperature gradient mechanism of laser bending : Proceedings of the LANE’94 / F. Vollertsen, M. Rodle. // Vol. 1, 1994, pp. 371–378. 3. Magee J. Advances in laser forming. J. Magee, K.G. Watkins, W.M. Steen. — Journal of Laser Application 10 (1998) 235–246. 4. Hu, Z. Computer simulation and experimental investigation of sheet metal bending using laser beam scanning. / Z. Hu, M. Labudovic, H. Wang. // International Journal of Machine Tools and Manufacture. — 2001. — № 41. — рр. 589-607. 5. Chen, J. Modelling of Simultaneous Transformations in Steels. / J. Chen. // PhD thesis. — Department of Materials Science and Metallurgy Univesity of Cambridge England February, 2009. — 156р. 6. Arnet H. Extending laser bending for the generation of convex shapes. / H. Arnet, F. Vollertsen. — Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B: Journal of Engineering Manufacture 209 (1995) 433–442 7. Cheng J. Micorstructure Integrated Modeling of Multiscan Laser Forming. J. Cheng, Y. Yao. Journal of Manufacturing Science and Engineering. 2002. Vol. 124; pp. 379-387 8. Кагляк, О.Д. Лазерне формоутворення просторових металевих конструкцій / О.Д. Кагляк, Л.Ф. Головко, О.О. Гончарук // Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2009. — № 6/1(42). — С. 4-11. 9. Кагляк, О.Д. Особливості лазерного формоутворення листових матеріалів / О.Д. Кагляк, О.О. Гончарук, Л.Ф. Головко, А.М. Лутай // Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2012. — № 2/13(56). — С. 32-40. 10. Кагляк, О.Д. Стійкість металевих конструкцій отриманих лазерним формуванням / О.Д. Кагляк, О.О. Гончарук, О.В. Сіора, А.М. Палагеша, Н.О. Мельник // Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2012. — № 3/7(57). — С. 43-47. 11. Кагляк, О.Д. Лазерна формувальна обробка дисків з низько вуглецевої сталі / О.Д. Кагляк // Технологический аудит и резервы производства. — 2012. — № 3/2 (5). — с. 15-17.