Деформаційний супровід процесів ущільнення, розущільнення та фазових переходів у внутрішніх структурах Землі

Автори:
1
Институт Геологии и Геофизики Национальной Академии Наук Азербайджана

На основі нелінійної теорії деформівних твердих тіл досліджуються процеси ущільнення, розущільнення, фазових переходів і руйнувань в умовах внутрішніх структур Землі. Показується, що втрати стійкості стану рівноваги по геометричній формозміні (структурна нестійкість) може передувати процесам розущільнення, фазових переходів і руйнувань.

  1. Гузь А.Н. Механика разрушения композитных материалов при сжатии. – К.: Наук. думка, 1989. – 632 с.
  2. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. – М.: Наука.,  1983. – 416 с.
  3. Кулиев Г.Г. Основы математической теории устойчивости скважин. Б.: Элм, 1988. – 168 с.
  4. Кулиев Г.Г., Аскеров А.Д. Решение нелинейной задачи о приращении плотности среды глубин Земли и его неустойчивость // Изв. НАНА, Серия Наук о Земле. – 2007. – №1. – C. 38-50
  5. Guliyev H.H. A new theoretical conception concer­ning the tectonic processes of the Earth // New Concepts in Global Tectonics Newsletter. – 2010. – №56. – P. 50-74.
  6. Guliyev H.H., Askerov A.D. Adams-Williamson’s equation the limitation of non-classical linearized theory // Proceedings the sciences of earth Azerbaijan National Academy of sciences. – 2006. – №1. – P. 31-45.