Process Optimization of Vibroresonance Sewage Disinfection

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Для процесів кавітаційного очищення стічних вод від органічних домішок розроблено математичні моделі, що адекватно поєднують їх технологічні параметри із показниками якості обробки. У якості стічних вод розглянуто води пивоваріння, молокопереробної промисловості та воду громадського використання.

1. Шевчук Л.І., Афтаназів І.С., Строган О.І. Вібраційний електромагнітний кавітатор резонансної дії //Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Український міжвід. наук.-техн. зб.- Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2011. — Вип. № 45.— С. 374-380. 2. Пат. України № 66550. Вібраційний електромагнітний пристрій для збурення кавітації / Старчевський В.Л., Шевчук Л.І., Афтаназів І.С., Строган О.І., заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1. 3. Пат України № 104571. Низькочастотний віброрезонансний кавітатор /Старчевський В.Л., Шевчук Л.І., Афтаназів І.С., Строган О.І., заявл. 11.06.2013; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3 4. Патент України № 75274 Спосіб кавітаційної обробки рідин / Старчевський В.Л., Шевчук Л.І., Афтаназів І.С., Строган О.І. заявл.18.05.2012; реєстраційний номер u 201206022, опубл. 26.11.2012 бюл. № 22. 5. Пінчук С.Й. Організація експерименту при моделюванні та оптимізації технічних систем.: Навч. посібник. — Дніпропетровськ: Дніпро -VAL, 2009. — 289с.