Process Optimization of Vibroresonance Sewage Disinfection

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

Mathematical models which adequately combine their technological parameters with indicators of treatment quality have been designed for the cavitation cleaning processes of sewage from organic admixtures. Water of brewing, milk processing industry and public water use it is considered as sewage.

1. Шевчук Л.І., Афтаназів І.С., Строган О.І. Вібраційний електромагнітний кавітатор резонансної дії //Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Український міжвід. наук.-техн. зб.- Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2011. — Вип. № 45.— С. 374-380. 2. Пат. України № 66550. Вібраційний електромагнітний пристрій для збурення кавітації / Старчевський В.Л., Шевчук Л.І., Афтаназів І.С., Строган О.І., заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1. 3. Пат України № 104571. Низькочастотний віброрезонансний кавітатор /Старчевський В.Л., Шевчук Л.І., Афтаназів І.С., Строган О.І., заявл. 11.06.2013; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3 4. Патент України № 75274 Спосіб кавітаційної обробки рідин / Старчевський В.Л., Шевчук Л.І., Афтаназів І.С., Строган О.І. заявл.18.05.2012; реєстраційний номер u 201206022, опубл. 26.11.2012 бюл. № 22. 5. Пінчук С.Й. Організація експерименту при моделюванні та оптимізації технічних систем.: Навч. посібник. — Дніпропетровськ: Дніпро -VAL, 2009. — 289с.