Проблема оптимальної обробки задач у вузлах розподіленої інформаційної системи

2018;
: сс. 51 - 57
Authors: 

Цегелик Г. Г., Краснюк Р. П.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Досліджено питання оптимальної обробки задач у вузлах розподіленої інформаційної системи на основі математичної моделі, що належить до класу задач бікластеризації, для якої сформульовано оптимізаційну задачу із дробово-лінійною цільовою функцією. Виконано процедуру лінеаризації цільової функції та наведено загальну схему ітераційного процесу побудови розв’язку оптимізаційної задачі. На кожному кроці ітерації результат можна отримати з використанням як точного методу гілок та меж, так і генетичного алгоритму. Наведено варіанти відповідних методів, у яких для стратегій галуження та обчислення верхньої межі у методі гілок і меж враховано структуру моделі. Для генетичного алгоритму запропоновано використання параметрів самонавчання алгоритму, що забезпечує корекцію популяцій у напрямку найкращої пристосованості.

 1. Коваленко О. С. Постановка задачи размещения данных в “облаке” // Искусственный интеллект. – 2011. – № 4. – С. 54–64.
 2. Дубовой В. М., Байас М. М. Координация решений о распределении ресурсов на основе генетического алгоритма // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2014. – № 2. – С. 4–12.
 3. Богатырев А. В., Голубев И. Ю., Богатырев С. В., Богатырев В. А. Оптимизация распеределения запросов между кластерами отказоустойчивой вычислительной системы // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2013. – № 3 (85). – С. 77–82.
 4. Golubev I. Y., Bogatyrеv S. V., Bogatyrеv V. A. Optimization and the Process of Task Distribution between Computer System Clusters // Automatic Control and Computer Sciences. – 2012. – Volume 46, Issue 3. – P. 103–111.
 5. Kvasnica P., Kvasnica I. Distributed Mathematical Model Simulation on a Parallel Architecture // Journal of Computing and Information Technology. – 2012. – Volume 20, Issue 2. – P. 61–68.
 6. Ivutin A. N., Yesikov D. O. Complex of mathematical models to ensuring sustainability of the distributed information systems – Embedded Computing (MECO), 2015 4th Mediterranean Conference. – Budva, Montenegro, 2015. – P. 239–246.
 7. Струбицький Р. П. Методи та алгоритми побудови хмаркових сховищ даних на основі розподілених телекомунікаційних систем: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2017. – 20 с.
 8. Kumar K. R., Chandrasekharan M. P. Grouping efficacy: A quantitative criterion for goodness of block di-agonal forms of binary matrices in group technology // Intern. Jour. Production Research, 1990. – Vol. 28, # 2. – P. 233–243.
 9. Dinklebach W. On nonlinear fractional programming // Management Science, 1967. – Vol. 13. – P. 492–498.
 10. Недобачій С. І., Гвоздик Д. М. Новий метод розв’язання задачі про призначення // Математичні машини і системи, 2010. – № 1. – С.55–59.
 11. Jonker R., Volgenant A. A. Shortest augmenting path algorithm for dense and sparse linear assignment problems // Computing, 1987. – Vol. 38. – P. 325–340.