Синтез та фотодинамічні властивості колоїдних розчинів срібла

2017;
: cc. 136 - 140
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Наведено результати дослідження впливу електромагнітного випромінювання на зміну геометричної форми сферичних наночастинок срібла, отриманих методом фотостимульованого відновлення іонів срібла із сольового розчину (AgNO3). Показано, що використання світлових потоків є ефективним способом модифікації геометричних параметрів отриманих наночастинок завдяки їхній властивості поглинати випроміню- вання певної довжини хвилі. Це дає змогу зміщувати робочий діапазон довжин хвиль до довгохвильовішої області спектра.

1. Kim J. S., Kuk E., Yu K. N. et al (2007) “Antimicrobial effects of silver nanoparticles” Nanomedicine, vol. 3, no. 1, Р. 95–101. 2. Важнича О. М., Боброва Н. О. та ін. (2014) “Наночастинки срібла: антибактеріальні та антифунгальні властивості” Фармакологія та лікарська токсикологія, том 38, № 2, С. 3–11. 3. Liao Hongwei, Colleen L. Nehl, and Jason H. Hafner (2006) “Biomedical applications of plasmon resonant metal nanoparticles” Nanomedicine, vol. 1, no. 2, pp. 201— 208. 4. Standridge, Stacey D. and al (2009) “Toward plasmonic solar cells: protection of silver nanoparticles via atomic layer deposition of TiO2.” Langmuir, vol. 25, no. 5, pp. 2596–2600. 5. Burda C., Chen X., Narayanan R., El-Sayed M. A. (2005) “Chemistry and properties of nanocrystals of different shapes” Chemical reviews, vol.105, no. 4, pp. 1025–1102. 6. Alemu, Negash. (2015) “Optical Properties of Nanostructured Noble Metals and Their Emerging Applications” Editorial Board 23, vol. 10, no. 1, pp.23—31. 7. Maier S. A. (2007) “Plasmonics: fundamentals and applications” Springer Science & Business Media. 8. Грігель В. А., Гончарук Д. О. та ін. (2014) "Залежність сенсорних властивостей наночастинок срібла від їхньої форми“Наук. вісник ЧНУ. Вип. 683: Хімія, с. 42–48. 9. Nishioka M. et al (2011) “Continuous synthesis of monodispersed silver nanoparticles using a homogeneous heating microwave reactor system” Nanoscale. vol. 3., pp. 2621–2626. 10. Свиридов, В. В. (1987) “Химическое осаждение металлов из водных растворов” Университетское. 11. Хлебцов Н. Г. (2008) “Оптика и биофотоника наночастиц с плазмонным резонансом (Обзор)” Квантовая электроника, том 38, № 6, с. 504–529.