Термодеградаційні ефекти у товстоплівкових елементах на основі шпінельної кераміки Cu- та Co-збагачених складів

2017;
: cc. 132 - 135
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено кінетичні залежності термоіндукованого дрейфу електричного опору в тов- стоплівкових елементах на основі шпінельної кераміки Cu0,1Ni0,1Co1,6Mn1,2O4 (Co-збагачений склад) та Сu0,8Ni0,1Co0,2Mn1,9O4 (Cu-збагачений склад). Виявлено ефект термічного «шоку», який проявляється у різкому зростанні електричного опору елементів у першому циклі ізотермічної витримки за 170оС з подальшим збереженням опору на встановленому рівні під час подальшого продовження деградаційного тесту в Cu-збагачених складах, а також ефект плавного зменшення опору під час термоекспонування у зразках Co-збагаченого складу. Встановлено, що електричні параметри елементів Cu-збагачених складів вдається істотно застабілізувати попередньою ізотермічною витримкою за порівняно низької температури.

1. Dziedzic A., Golonka L. J., Kozlowski J., Licznerski B. W., Nitsch K. (1997), «Thick-film resistive temperature sensors», Measurement Science and Technology, vol. 8. No 1, pp. 78. 2. White N. M., Turner J. D. (1997), «Thick-film sensors: past, present and future», Measurement Science and Technology, vol. 8, no 1, pp. 1. 3. Feltz A., Pölzl W. (2000), «Spinel forming ceramics of the system FexNiyMn3—x—yO4 for high temperature NTC thermistor applications», Journal of the European Ceramic Society, vol. 20, no 14, pp. 2353–2366. 4. Shpotyuk O., Balitska V., Brunner M., Hadzaman I., Klym H. (2015), «Thermally-induced electronic relaxation in structurally-modified Cu0.1Ni0.8Co0.2 Mn1.9O4 spinel ceramics», Physica B: Condensed Matter, vol. 459, pp. 116–121. 5. Klym H., Balitska V., Shpotyuk O., Hadzaman I. (2014), «Degradation transformation in spinel-type functional thick-film ceramic materials», Microelectronics Reliability, vol. 54, no 12, pp. 2843–2848. 6. Klym H., Hadzaman I., Shpotyuk O., Brunner M. (2014), «Integrated thick-film nanostructures based on spinel ceramics», Nanoscale research letters, vol. 9, no 1, pp. 149. 7. Shpotyuk O., Kovalskiy A., Mrooz O., Shpotyuk L., Pechnyo V. I., Volkov S. V. (2001), «Technological modification of spinel-based CuxNi1-x-yCo2yMn2-yO4 ceramics», Journal of European Ceramic Society, vol. 21, pp. 2067–2070.