Статика та кінетика адсорбції альбуміну природним цеолітом

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Lviv Polytechnic National University
4
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

Досліджено статику та кінетику адсорбції альбуміну на природному цеоліті структури клиноптилоліту. Визначено основні характеристики цеоліту. Подано методику аналізу альбуміну у розчині. Графічно представлено ізотерму адсорбції альбуміну та наведено рівняння Ленгмюра, яке описує дану ізотерму. Експериментально встановлено наявність зовнішньодифузійного та внутрішньодифузійного механізму адсорбції під час дослідження кінетики в апараті з механічним перемішуванням. Визначено коефіцієнт масовіддачі для зовнішньої дифузії та коефіцієнт молекулярної дифузії для внутрішньодифузійної області.

[1] Gumnitsky J., Petrushka I.: Inzhenerna Ekologia, p.II. Vyd-vo Lviv Polytechnik, Lviv 2016.
[2] Warchol J., Petrus R.: Micropor. Mesopor. Mat., 2006, 93, 29. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2006.01.021
[3] Nethaji S., Sivasamy A., Mandal A.: Int. J. Environ. Sci. Technol., 2013, 10, 231. https://doi.org/10.1007/s13762-012-0112-0
[4] Matsui M., Kiyozumi Y., Kengo Y. et al.:.Separ. Purif. Technol., 2015, 149, 103. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2015.05.023
[5] Repo E., Petrus R., Sillanpää M., Warchol J.: Chem. Eng. J., 2011, 172, 376. https://doi.org/10.1007/s13762-012-0112-0
[6] Vasylechko V.: Visnyk Nauk. Tovarystva Shevchenka, 2017, 57, 62.
[7] Matłok M., Petrus R., Warchoł J.: Ind. Eng. Chem. Res., 2015, 54, 6975. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.5b00880
[8] Sydorczuk O., Gumnytsky J.: Vost.-Evrop. Zh. Peredovych Techn., 2013, 4/10, 19.
[9] Sabadash V., Gumnitsky J., Hywlyud A.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 235. https://doi.org/10.23939/chcht10.02.235
[10] Мatsuska O., Paranyak R., Gumnitsky J.: Khimiya i Technol. Wody, 2010, 42, 399.
[11] Piantkowski W., Antos D., Petrushka I.: J. Chromatogr., 2005, 1092, 65. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2005.08.031
[12] Petrus R., Warchol J., Chutkowski M.: Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, 2006, 7, 33.