interrogation

Залучення спеціаліста до допиту малолітніх потерпілих від насильницьких злочинів

У статті досліджено організацію і тактику проведення та залучення спеціаліста для проведення допиту малолітніх осіб, які потерпіли від насильницьких злочинів. Мета залучення спеціаліста це допомога слідчому отримати достовірні показання, використовуючи ігри, казки та інші поведінкові методи.

Особливості підготовки до допиту потерпілого від  шахрайства

У статті досліджено особливості підготовки до допиту потерпілого від шахрайства,  суть криміналістичних аспектів діяльності під час підготовки до допиту потерпілого,  залежність змісту цього процесу від виду злочину, слідчої ситуації, що склалася, проміжку  часу між прийняттям рішення про проведення допиту і самим допитом.

Use of tactical receptions in investigation of crimes perfect by the organized criminal groups

In the article maintenance and concept of tactical receptions are considered at carried out inquisitional (search) actions. Features are certain that must be taken into account at the choice of tactical reception during realization of inquisitional (search actions in investigation of crimes accomplished by the organized criminal groups. Basic factors are outlined that influence at choice concrete tactical reception from realization of inquisitional (search) actions in investigation of the marked crimes.