Особливості підготовки до допиту потерпілого від  шахрайства

2021;
: 108-113

Baranyak V. "Features of preparation for interrogation of a victim  of fraud"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/featu...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджено особливості підготовки до допиту потерпілого від шахрайства,  суть криміналістичних аспектів діяльності під час підготовки до допиту потерпілого,  залежність змісту цього процесу від виду злочину, слідчої ситуації, що склалася, проміжку  часу між прийняттям рішення про проведення допиту і самим допитом. Акцентована увага  на вивченні матеріалів кримінального провадження, що дає можливість встановити спосіб  вчинення шахрайства, дозволяє слідчому наочно уявити подію злочину, визначити коло  питань, що дозволяють з'ясувати недостатні відомості про механізм вчинення злочинного  діяння.  

Розглянуті питання щодо вибору місця допиту, вибору способу виклику на допит, відбору речових доказів, інших матеріалів і об'єктів, необхідних для допиту, вивчення  спеціальних питань, якщо під час допиту необхідні певні знання в науці, мистецтві, техніці і  ремеслі, забезпечення майбутнього допиту необхідними технічними засобами та матеріалами  фіксації його ходу і результатів. 

Також визначені особливості складання плану допиту, що є завершальною ланкою в  підготовці до допиту і у криміналістичному аспекті є плануванням процесу допиту. На цій  стадії підготовки окреслюється коло питань, які потребують відповідей, формулюються  трактування питань, з огляду на інтелект і життєвий досвід допитуваного, визначається  вибір лінії поведінки слідчого на основі отриманої в період підготовки інформації про  передбачувану позицію потерпілого на досудовому слідстві, а також визначаються шляхи  встановлення психологічного контакту з допитуваним. 

1. Ky`ry`lenko, N. Yu. (2012). Specy`fy`ka doprosa podozrevaemogo v soversheny`y`  moshenny`chestva v sfere bыta / N. Yu. Ky`ry`lenko // Lyudy`na, suspil`stvo, derzhava: publichno pravovy`j aspekt. Materialy` Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi «VIII Pry`buz`ki  yury`dy`chni chy`tannya», pry`svyachenoyi 15-richchyu Nacional`nogo universy`tetu «Odes`ka  yury`dy`chna akademiya» ta 165-richchyu Odes`koyi shkoly` prava (m. My`kolayiv, 23-24 ly`stopada  2012 r.). My`kolayiv : Ilion,. P. 161-162. 

2. Levy`, A. A., Gory`nov, Yu. A. (1983). Zvukozapy`s` y` vy`deozapy`s` v ugolovnom  sudoproy`zvodstve. Moskva, P. 31-33. [in Russian]. 

3. Dulov, A. V. (1973). Osnovы psy`xology`cheskogo analy`za na predvary`tel`nom sledstvy`y`.  Moskva, P. 105-107. [in Russian].