структура

Termite High-Speed Steels

В результаті проведених теоретичних та експериментальних робіт встановлена можливість синтезу інструментальних швидкорізальних сталей металотермією. Виявлено вплив металотермічного методу синтезу на особливості мікроструктури і фазового складу термітних швидкорізальних сталей.

Застосування принципів структурної методології в ґендерних студіях

Автор доводить, що гендерні студії у своїх витоках і на сучасному етапі істотно спираються на структурну методологію. Акцентовано особливості українських гендерних досліджень і їх зв’язок з цією методологією. Отримані результати дають можливість використовувати принципи структурної методології у різних сферах гуманітарного знання, створювати методики аналізу сучасних дискурсивних практик.

Багатовимірні моделі систем кодування на симетричних та асиметричних групах

This paper belongs to the field of systems engineering and is aimed at improving the qualitative indices of information technologies or systems with multidimensional characteristics (e.g. vector data coding design) with respect to reliability, precision and other significant operating characteristics of the systems based on the combinatorial configurations theory, namely the principle of optimal cyclic proportions (OCP).

Моделі оптимальних інформаційних систем на двовимірних комбінаторних конфігураціях

This paper belongs to the field of systems engineering and is aimed at improving the qualitative indices of vector data information technologies (e.g. 2D vector data coding design) with respect to reliability, precision and other significant operating characteristics of the systems based on the combinatorial configurations theory, namely the Ideal Ring Bundles (IRB)s.

Сейсмічність центральної частини Українського щита у період з 2007 по 2013 роки

Мета. Метою досліджень є виконання порівняльного аналізу форм записів та спектрограм землетрусів і вибухів в кар’єрах і шахтах, розташованих в межах Криворізького залізорудного басейну (Кривбас) для встановлення ознак сейсмічних подій різної природи цього регіону з Mb ≥ 3,0.Методика. За літературними джерелами проаналізовано питання впливу зовнішніх факторів на виникнення локальних землетрусів на платформній території Західно-Інгулецько-Криворізько-Кременчуцької шовної зони, яка є джерелом сейсмічності в центральній частині Українського щита.

Структурні перетворення колагенвмісної сировини при її лужному обробленні

В результаті досліджень структурних перетворень шкіряної сировини у колоїдно-хімічних процесах під дією лужних дисперсій колаген дерми звільняється від консервуючих агентів і глобулярних білків. Встановлені умови лужного оброблення шкіряної сировини, за яких формується структура напівфабрикату зі збереженням амінокислотного складу колагену дерми. Проведений порівняльний аналіз розроблених технологій формування шкіряного напівфабрикату з сировини великої рогатої худоби.