алгоритм

Метод і алгоритми аналізу плоских симетричних зображень у растровій формі

Запропоновано метод і алгоритми аналізу симетричних зображень у растровій формі. Наведено результати аналізу симетричних зображень-орнаментів.

The method and algorithms analysis of symmetric images in a raster form are suggested in the article. The results of analysis of symmetric image-ornaments are described.

Розумна система керування економною роботою твердопаливного котла

Розумна система керування економною роботою твердопаливного котла – це механізм, що контролюється або відстежується комп’ютерними алгоритмами і тісно пов’язаний із взаємодією з навколишнім середовищем. Система поєднує між собою два основних компоненти: навколишнє середовище та програмний алгоритм. На основі цих компонентів у цій статті приведена методика побудови розумної системи економної роботи твердопаливного котла, описане середовище розробки з його функціями і можливостями, наданий докладний опис для користувача з поясненнями ключових моментів в роботі системи.

Комплексний алгоритм для системи програмного обслуговування логістики гуманітарних послуг

Розглянуто проблему проектування кросплатформної системи програмного обслуговування логістики гуманітарних послуг. Розглянуто існуючі програмні аналоги міжнародних поставок. Наведено порівняння популярних програмних продуктів у сфері міжнародної торгівлі.

Оглянуто технології для розробки програмного обслуговування для забезпечення кросплатформності системи для логістики гуманітарних послуг.

Алгоритм визначення кількості енергії, що переноситься сухою насиченою парою

Розроблено алгоритм визначення кількості енергії, що переноситься сухою насиченою парою, витрату якої визначають за методом змінного перепаду тиску із застосуванням стандартного еліпсного сопла з малим і великим відносним діаметром. Застосовано рівняння для визначення термодинамічної температури сухої насиченої пари при вимірюванні її абсолютного тиску, або абсолютного тиску при вимірюванні її термодинамічної температури. Отримано нове безітераційне рівняння для розрахунку масової витрати теплового енергоносія.

The Principle of Construction of the Boiler Control System With Efficient Use of the Solid Fuel

The system for controlling the economic opera- tion of a solid fuel boiler is a device that controls and moni- tors the processes that occur during fuel combustion and water circulation in a solid fuel boiler. The system describes the combination of two main components: software and hardware.

Development of an Algorithm and Software System for Facing Panels Accounting on Production Lines

This paper aims to develop and implement an algorithm and an automated software system for the auto- matic accounting process of external facing panels during transportation on line conveyors. The method described in this paper is designed to simplify the process of production and accounting of wall-facing panels. This method can also serve as a model for implementing other manufacturers. The developed  algorithm consists of the following steps: obtaining a video stream in real-time or from a file and its targeted processing and determining the number of moving objects of interest.

Мобільна система для просторової орієнтації людей з вадами зору

На основі аналізу існуючих систем для допомоги незрячим людям орієнтуватися у просторі виникло розуміння щодо створення нової системи, яка мала б зовсім інший підхід до взаємодії незрячого користувача з існуючим світом. Така система, маючи функцію голосового повідомлення, надає незрячій людині інформацію, і цим допомагає їй орієнтуватися у просторі. Існуючі підходи акцентують увагу на подачі звукових сигналів, які дають можливість лише перенаправляти людину у певному напрямку, забороняти чи дозволяти рух.

Принцип побудови кіберфізичної системи контролю роботи розумної теплиці

Кіберфізична система – це механізм, що контролюється або відстежується комп’ютерними алгоритмами і тісно пов’язаний з інтернетом і взаємодією з фізичним світом. Система описує поєднання між собою трьох основних компонентів : фізичного світу, програмного алгоритму і інтернету. На основі цих компонентів розроблено принципи побудови системи контролю роботи розумної теплиці, описане середовище розробки з його функціями і можливостями. Запропоновано алгоритми запуску і налаштування програми з поясненнями ключових моментів в роботі системи.

Алгоритм розрахунку витрати плинного енергоносія для витратоміра на основі стандартного еліпсного сопла

Розроблено нове рівняння та алгоритм для безітераційного розрахунку витрати плинного енергоносія для витратоміра змінного перепаду тиску на основі еліпсного сопла. Це рівняння містить у неявному вигляді три вкладені ітераційні цикли обчислення витрати. За результатами порівняння значень витрати, отриманих за розробленим безітераційним алгоритмом із значеннями витрати, отриманими за стандартизованим ітераційним алгоритмом, авторами встановлено, що розроблений безітераційний алгоритм забезпечує точність обчислення витрати визначену вимогами стандарту ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009.

ВПОРЯДКУВАННЯ ТА ВПОРЯДКОВУВАННЯ В ДИСКРЕТНІЙ МАТЕМАТИЦІ ТА ІНФОРМАТИЦІ

Досліджено наявні засоби впорядкувань й впорядковувань в деяких важливих розділах дискретної математики та інформатики, а саме: в теорії множин, класичній математичній логіці, теорії доведень (доказів), теорії графів, методі Поста, системі алгоритмічних алгебр, алгоритмічних мовах об'єктного і асемблерного програмування. Наведено де­кар­тів добуток множин, впорядковані пари і впорядковані n-ки, опис засобами теорії множин впорядкованої пари, які виконані Вінером, Хаусдорфом і Куратовським. Описано вимоги до відношень, якими впорядковуються множини.