алгоритм

Системні аспекти інвестування в галузі інформаційних технологій

This article examines an issue of system aspects and investment features in IT sphere, state of IT market and its progress trend. An analysis of the types and investment features in IT, investment evaluation methods was implemented. Objectives tree was developed. A general algorithm structure for evaluating investment in IT branch was proposed.

Розроблення методики оцінювання важливості характеристик стеганографічних алгоритмів

In this paper the problem of estimating the importance of each of the characteristics of steganographic algorithms is solved. The resulting estimates are used in the analysis of the existing algorithms for information embedding and multiobjective choice of the best algorithm. The technique allows providing an equally weighted algorithms estimation, and also considers the importance of coefficients of characteristics.

Інтелектуальний аналіз параметрів унітермів

Описано означення параметрів унітермів. Наведено алґоритм обчислення геометричних параметрів унітермів. Синтезовано математичну модель. Цю модель мінімізовано і побудовано. Досліджено алґоритм обчислення параметрів унітермів.

Обґрунтування граничної кількості станцій у полігонах висотної мережі для знаходження грубих похибок

Розв'язана задача обґрунтування меж ідентифікації грубих похибок в висотних геодезичних мережах при їх пошуку шляхом аналізу нев'язок в полігонах. Визначено критичні проміжки ідентифікації грубих похибок в полігоні в залежності від кількості станцій і промахів.

Автоматизація процесу визначення параметрів рельєфу гірськолижних трас

Визначено функції залежності поширення електромагнітного поля уздовж ліній електропередачі від напруги електричного поля і магнітної індукції. Визначено науково обгрунтовані розміри санітарно-захисних зон уздовж повітряних ліній електропередачі.