алгоритм

Інтелектуально-інформаційна система розроблення навчального плану у ВНЗ

In the article the method of collection, analysis and working of information is described on the example of the high school. The charts of functioning of algorithm and methods of working of information are developed in the set subject domain.

Адаптивний синтез формул абстрактних алгоритмів

This article is about determination adaptation processes of algorithms formulas. The adaptation algorithm of formulas is resulted. Synthesized, minimized, and built mathematical model and probed adaptation algorithm of operation base sign.

Підсистема знищення формул алгоритмів

This article is about the determination of the process of deleting formulas of algorithms. The algorithm of computer deleting of formulas of algorithms was given. Synthesized, minimizing the mathematical model was synthesized, minimized and the algorithm of deleting of formulas of abstract algorithms was studied.

Системні аспекти інвестування в галузі інформаційних технологій

This article examines an issue of system aspects and investment features in IT sphere, state of IT market and its progress trend. An analysis of the types and investment features in IT, investment evaluation methods was implemented. Objectives tree was developed. A general algorithm structure for evaluating investment in IT branch was proposed.

Розроблення методики оцінювання важливості характеристик стеганографічних алгоритмів

In this paper the problem of estimating the importance of each of the characteristics of steganographic algorithms is solved. The resulting estimates are used in the analysis of the existing algorithms for information embedding and multiobjective choice of the best algorithm. The technique allows providing an equally weighted algorithms estimation, and also considers the importance of coefficients of characteristics.

Інтелектуальний аналіз параметрів унітермів

Описано означення параметрів унітермів. Наведено алґоритм обчислення геометричних параметрів унітермів. Синтезовано математичну модель. Цю модель мінімізовано і побудовано. Досліджено алґоритм обчислення параметрів унітермів.

Обґрунтування граничної кількості станцій у полігонах висотної мережі для знаходження грубих похибок

Розв'язана задача обґрунтування меж ідентифікації грубих похибок в висотних геодезичних мережах при їх пошуку шляхом аналізу нев'язок в полігонах. Визначено критичні проміжки ідентифікації грубих похибок в полігоні в залежності від кількості станцій і промахів.

Встановлення зон обмеженого використання земель з врахуванням впливу електромагнітних полів ліній електропередачі

Визначено функції залежності поширення електромагнітного поля уздовж ліній електропередачі від напруги електричного поля і магнітної індукції. Визначено науково обгрунтовані розміри санітарно-захисних зон уздовж повітряних ліній електропередачі.