тригонометричне нівелювання

Визначення відхилень прямовисних ліній з використанням тригонометричного нівелювання та GNSS вимірювань

Метою дослідження є спроба визначити відхилення прямовисних ліній з використанням тригонометричного нівелювання та GNNS-вимірювань. За останні десятиліття з появою високоточних електронних теодолітів і тахеометрів, тригонометричне нівелювання стає конкурентом геометричного нівелювання ІІ і ІІІ класів точності. Це насамперед визначення перевищень на відстанях до 1–2 км за топографічних знімань та дослідження геодинамічних процесів у зонах техногенного навантаження.

Визначення рухів земної поверхні в районі Дністровської ГАЕС супутниковими та наземними геодезичними методами

Мета. Метою цього дослідження є визначення горизонтальних рухів земної поверхні в районі розташування основних гідротехнічних споруд Дністровської ГАЕС та прилеглої території, яка перебуває під впливом техногенного навантаження від циклічного режиму роботи ГАЕС, із застосуванням технологій супутникового моніторингу глобальними навігаційними супутниковими системами (ГНСС). За даними сумісних супутникових та лінійно-кутових вимірювань оцінити точність горизонтальних зміщень водоприймача ГАЕС на пунктах з обмеженим прийомом супутникового сигналу.

Дослідження закономірностей дії вертикальної рефракції та точності тригонометричного нівелювання над водними поверхнями

Описано результати експериментальних досліджень впливу вертикальної рефракції  на результати тригонометричного нівелювання над водною поверхнею озера м. Бережани. Виявлено закономірності дії рефракції над озером. Запропоновано методи виключення впливу цього фактора.

Наукові здобутки експедицій кафедри геодезії з дослідження питань рефракції у пустелях Центральної Азії (до 20-річчя експедицій)

Мета Мета полягає в описі результатів, отриманих під час наукових геодезичних експедицій геодезичного відділу в пустелях Центральної Азії в 1986-1987 роках. Метою експедиції було пошук показників заломлення без визначення температурного градієнта вздовж спрямованого променя.

 

Апробація застосування неодночасного двостороннього тригонометричного нівелювання з урахуванням вертикальної рефракції

Мета. Актуальним залишається розробка ефективного, економічного та надійного способу тригоно­метричного нівелювання, який дав би змогу замінити геометричне нівелювання без втрати точності, особливо під час виконання робіт у гірській місцевості. Методика.