Задача оптимального розподілу завдань між комп’ютерами мережі

2015;
: сс. 165 - 170
Автори: 
Цегелик Г. Г., Краснюк Р. П.

Львівський національний університет імені Івана Франка

З використанням методу динамічного програмування розроблено ефективний обчислювальний алгоритм оптимального розподілу завдань між комп’ютерами мережі та розв’язано числовий приклад, який демонструє ефективність запропонованого алгоритму.

1. Менаске Д., Алмейда В. Производительность Web-служб. Анализ, оценка и планирование. — СПб.: ДиаСофт, 2003.
2. Цегелик Г.Г. Математичне програмування: навч. посібник. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.

Цегелик Г. Г. Задача оптимального розподілу завдань між комп’ютерами мережі / Цегелик Г. Г., Краснюк Р. П. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 2 назви.