Спосіб складання великомасштабних планів за матеріалами аеро- та наземного знімання

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Національний Університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Пропонується технологічна схема створення масштабних планів у горбистій та гірській місцевості з використанням двох видів матеріалів: аерофотознімання в минулому та сучасний цифровий фототеодоліт. Підкреслено рентабельність методології створення планів для малих територій.

 

1. Волчко П.І., Глотов В.М., Чижевський В.В. Технологія створення великомасштабних планів локальних об’єктів цифровим стереофотограмметричним методом // Збірн. матер. десятого наук.-техн. симпозіуму ”Геоінформаційний моніторинг – навколишнього середовища – GPS і GIS – технології”. – Львів, 2005. – С. 133 – 135.

2. Гельман Р.Н., Никитин М.Ю. Применение принципа фототеодолита при наземной цифровой с’емке // Геодезия и картография. – М., 2004. – С. 32–37.

3. Глотов В.М. Особливості цифрового знімання при створенні великомасштабних планів Антарктичного узбережжя в районі станції “Академік Вернадський” // Наук.-техн. журн. “Вісник геодезії та картографії”. – Київ. – 2005 р. – № 3. – C.22–25.

4. Глотов В.М., Чижевський В.В. Вдосконалений спосіб визначення дисторсії цифрових знімальних систем // Наук.-техн. журн. “Вісник геодезії та картографії”. – Київ. – 2000. – № 2. – С. 42 – 45.

5. Дорожинський О.Л. Основи фотограмметрії. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2003.