земельні ресурси

Закордонний досвід управління земельними ресурсами для гарантування розвитку територіальної громади

Розглянуто особливості закордонного досвіду управління земельними ресурсами територіальної громади. Показано роль держави щодо забезпечення раціонального використання земельних ресурсів територіальної громади. Виокремлено основні гарантії ефективного управління та раціонального використання земельних ресурсів. Запропоновано, на основі проаналізованого закордонного досвіду, формування єдиної національної системи управління земельними ресурсами, що дасть можливість гарантувати соціально-економічний розвиток територіальної громади.

Кадастрова програма ефективного використання земельних ресурсів

Описується методика створення програми виконання робіт з кадастру для цілей раціонального використання земель.

Практичні аспекти застосування космічних методів у моніторингу навколишнього середовища

У статті подано аналітичний огляд сучасних космічних методів дослідження земельних ресурсів і показані можливості їх практичного застосування в сільському господарстві. Зроблено висновки про необхідність застосування космічних методів дистанційного зондування на сучасному етапі.

Геоінформаційне забезпечення грошової оцінки земельних ресурсів

Обґрунтовано необхідність впровадження геоінформаційних технологій в систему оцінювання земельних ресурсів. Визначено переваги залучення ГІС в грошову оцінку земель різного цільового призначення.

Кадастрове зонування земель

Мета. Кадастрове зонування земель є однією із важливих складових створення кадастрової системи України, що сприяє створенню привабливого інвестиційного клімату та визначенню пріоритетних напрямків сталого економічного розвитку територій. Значною мірою, на наш погляд, ці питання не сповна вирішені для земель за межами населених пунктів.