Кадастрова програма ефективного використання земельних ресурсів

Автори:
1
Інформаційно-кадастровий центр, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Описується методика створення програми виконання робіт з кадастру для цілей раціонального використання земель.

1.    Земельний Кодекс України . – К.: Атіка, 2002. – 96 с. 
2.    Закон України “Про охорону земель”, № 962 – IV від 19.06.2003. 
3.    Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” № 995 – IV від 19.06.2003. 
4.    Сохнич А.Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки: монографія. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2002. – 252 с. 
5.    Сохнич А.Я. Оптимізація землекористування в умовах реформування земельних відносин: монографія. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2000. – 108 с. 
6.    Наукові і методичні основи управління земельними ресурсами: монографія / За ред. д.е.н. А. Я. Сохнича. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2007. – 237 с. 
7.    Булакевич С. Технологія визначення ризику водно-ерозійного руйнування земної поверхні в землевпорядному проектуванні // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Вип. 1(13). – Львів, 2007. – 5 с. 
8.    Розробка заходів по раціональному використанню і охороні земель Новичівської сільської ради Долинського району Івано-Франківської області: Звіт по г/т № 0177. – Львів, 2008. – 47 с.