Геоінформаційне забезпечення грошової оцінки земельних ресурсів

Надіслано: Січень 17, 2013
Прийнято: Квітень 23, 2013
Автори:
1
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

Обґрунтовано необхідність впровадження геоінформаційних технологій в систему оцінювання земельних ресурсів. Визначено переваги залучення ГІС в грошову оцінку земель різного цільового призначення.

1.Закон України “Про оцінку земель”, прийнятий 11 грудня 2003 № 1378-IV // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2004. – № 15. – Ст. 229.
2. Палеха Ю.М. Розвиток грошової оцінки земель на сучасному етапі // Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 1. – С. 28–31.