Закордонний досвід управління земельними ресурсами для гарантування розвитку територіальної громади

1
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Розглянуто особливості закордонного досвіду управління земельними ресурсами територіальної громади. Показано роль держави щодо забезпечення раціонального використання земельних ресурсів територіальної громади. Виокремлено основні гарантії ефективного управління та раціонального використання земельних ресурсів. Запропоновано, на основі проаналізованого закордонного досвіду, формування єдиної національної системи управління земельними ресурсами, що дасть можливість гарантувати соціально-економічний розвиток територіальної громади.

 1. Iasinetska, I. A. (2016). Osoblyvosti ratsionalnoho upravlinnia
 2. zemelnymy resursamy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho
 3. universytetu, Issue 8 (2), pp. 129 [in Ukrainian].
 4. Kozhurina, V. M. (2018). Normatyvna baza upravlinnia zemelnymy
 5. resursamy v Ukraini: retrospektyvnyi analiz. Teoriia ta praktyka derzhavnoho
 6. upravlinnia, Issue 4 (63), pp. 87-94 [in Ukrainian].
 7. Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment.
 8. (2019). Assessment of Public Financial Management Performance. URL :
 9. https://www.pefa.org/node/3676.
 10. Zalutskyi, I. R. (2017). Modernizatsiia systemy upravlinnia zemelnymy
 11. resursamy v umovakh detsentralizatsii vlady. Rehionalna ekonomika, Issue 3(85),
 12. pp. 77-87 [in Ukrainian].
 13. Horlachuk, V. V., Klymenko, O. V. (2019). Upravlinnia zemelnymy
 14. resursamy obiednanykh terytorialnykh hromad u konteksti detsentralizatsii.
 15. Ahrosvit, Issue 20, pp. 56-63 [in Ukrainian].
 16. Berezhnytska, H. I. (2019). Spetsyfika hospodarskoho vykorystannia
 17. zemelnykh resursiv silskohospodarskykh pidpryiemstv Lvivskoi oblasti.
 18. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, Issue 2(136),
 19. pp. 54-59 [in Ukrainian].
 20. Zinchuk, T. O., Dankevych, V. Ye. (2016). Yevropeiskyi dosvid
 21. formuvannia rynku silskohospodarskykh zemel. Ekonomika APK, Issue 12,
 22. pp. 84-91 [in Ukrainian].
 23. Khvesyk, Yu. M. (2008). Formuvannia mekhanizmiv instytutsionalnoho
 24. zabezpechennia staloho zemlekorystuvannia: zarubizhnyi dosvid. Ekonomika
 25. pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia, pp. 340-347 [in Ukrainian].
 26. Ibid. pp. 340-347.
 27. Suprun, O. (2019). Svitovyi dosvid zaprovadzhennia rynku zemli ta
 28. yoho adaptatsiia do ukrainskykh realii. Holos Ukrainy. URL :
 29. http://www.golos.com.ua/article/322369 [in Ukrainian].
 30. Dankevych, V. Ye. (2014). Metodolohichni uroky yevropeiskoho
 31. dosvidu rozvytku zemelnykh bankiv. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho
 32. derzhavnoho ahrotekhn. universytetu, Issue 4(28), pp. 32-38 [in Ukrainian].
 33. Bihunenko, O. H. (2015). Mizhnarodnyi dosvid upravlinnia zemelnymy
 34. resursamy: mozhlyvosti zastosuvannia v Ukraini. Naukovyi visnyk Khersonskoho
 35. derzhavnoho universytetu, Issue 15(5), рр. 24-27 [in Ukrainian].
 36. Zemelna reforma starykh krain-chleniv YeS – dosvid Niderlandiv.
 37. (2017). Zahalna kharakterystyka starykh krain-chleniv YeS. URL :
 38. https://agropolit.com/spetsproekty/264-zemelna-reforma-starih-krayin-chleniv-yes
 39. --dosvid-niderlandiv [in Ukrainian].
 40. Dankevych, V. Ye. (2014). Metodolohichni uroky yevropeiskoho
 41. dosvidu... рр. 32-38.
 42. Krasiuk, N. I. (2014). Deiaki pytannia zdiisnennia upravlinnia u sferi
 43. zemelnykh vidnosyn u zarubizhnykh krainakh. Nashe pravo, Issue 9, pp. 131-138
 44. [in Ukrainian].
 45. Suprun, O. (2019). Svitovyi dosvid zaprovadzhennia rynku zemli...
 46. Zemelna reforma novykh krain-chleniv YeS – dosvid Polshchi. (2020).
 47. Stvorennia vilnoho rynku zemli s/h pryznachennia v Ukraini. URL :
 48. https://agropolit.com/spetsproekty/254-zemelna-reforma-novih-krayin-chleniv-yes
 49. -dosvid-polschi [in Ukrainian].
 50. Suprun, O. (2019). Svitovyi dosvid zaprovadzhennia rynku zemli...
 51. Fursenko, I. (2020). Obih silskohospodarskykh zemel – dosvid Latvii ta
 52. piat paralelei dlia Ukrainy. URL : https://agropolit.com/blog/325-obig-s-g-zemel-
 53. -dosvid-latviyi-ta-pyat-paraleley-dlya-ukrayini [in Ukrainian].
 54. Land Management Law Latvia. (2014). Riga. URL :
 55. http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lat174423.pdf.
 56. Fursenko, I. (2020). Obih silskohospodarskykh zemel...
 57. By Ai Chi-han Miguel Elosua and Li Shantong Central-local authority
 58. relationships and the institutional process of city creation. (2014). Urba China
 59. Working papers series, № 4. URL :
 60. https://www.academia.edu/39665433/Centrallocal_authority_relationships_and_th
 61. e_institutional_process_of_city_creation.
 62. Bony, L. D. (2015). Systema hosudarstvennoho upravlenye zemlei dlia
 63. stroytelnykh tselei v Kytae. Opyt Kytaia po vovlechenyiu selskokhoziaistvennykh
 64. zemel pod zastroiku. URL : http://www.ifes-ras.ru/publications/online/1593-boni-
 65. ld-sistema-gosudarstvennogo-upravlenie-zemlej-dlya-stroitelnyx-czelej-v-kitae [in
 66. Russian].