землеустрій

Закордонний досвід управління земельними ресурсами для гарантування розвитку територіальної громади

Розглянуто особливості закордонного досвіду управління земельними ресурсами територіальної громади. Показано роль держави щодо забезпечення раціонального використання земельних ресурсів територіальної громади. Виокремлено основні гарантії ефективного управління та раціонального використання земельних ресурсів. Запропоновано, на основі проаналізованого закордонного досвіду, формування єдиної національної системи управління земельними ресурсами, що дасть можливість гарантувати соціально-економічний розвиток територіальної громади.

Дослідження впливу рельєфу під час визначення площ великих земельних ділянок

Виконано дослідження впливу рельєфу місцевості на площу великих земельних ділянок.

Порівняльна оцінка земельних кадастрів зарубіжних країн і України

В статті індукується оцінка проведення земельного кадастру в зарубіжних країнах та Україні, що дозволить їх подальше вдосконалення з урахуванням ринкової економіки.

В
 

Геоінформаційне забезпечення грошової оцінки земельних ресурсів

Обґрунтовано необхідність впровадження геоінформаційних технологій в систему оцінювання земельних ресурсів. Визначено переваги залучення ГІС в грошову оцінку земель різного цільового призначення.