Дослідження впливу рельєфу під час визначення площ великих земельних ділянок

1
Дніпровська політехніка
2
Національний гірничий університет; Київський національний університет будівництва та архітектури

Виконано дослідження впливу рельєфу місцевості на площу великих земельних ділянок.

1.    Дутчин М., Біда І., Мельниченко Г.Дослідження точності визначення площ земельних ділянок з врахуванням кількості контурних точок та їх розташування // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Л., 2009. – Вип. І (17). – С. 301–308. 
2.    Закон України “Про оцінку земель” № 1378–IV від 11.12.2003 р. 
3.    Малашевський М.А. Аналіз методів визначення площ при проведенні кадастрових робіт // Інженерна геодезія. – 2008. – № 54. – С. 135–139. 
4.    Островський А.Л., Мороз О.І., Тарнавський В.Л. Геодезія: Підручник. Частина друга; за заг. ред. А.Л. Островського. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політех¬ніка”, 2008. – 564 с. 
5.    Радов С.Г., Косогова Е.А. К вопросу определения искажений площадей в проекции Гаусса // Інженерна геодезія. – 2006. – № 52. – С. 159–163. 
6.    Рябчий В.А., Рябчий В.В. Влияние ошибок округления координат углов поворотов границ земельных участков на точность определения их площадей // Інженерна геодезія. – 2003. – № 49. – С. 193–201. 
7.    Рябчій В.А., Рябчій В.В., Кашина Н.С. Визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами повторних геодезичних вимірів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Л., 2010. – Вип. І (19). – С. 103–106. 
8.    Рябчій В.В., Трегуб М.В. Аналіз впливу рельєфу на визначення площ великих земельних ділянок / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні”. – Ужгород, 2010. – С. 20–22. 
9.    Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та ін. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник, 2-ге видання, стереотипне. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2006. – 336 с.