кадастр

Вплив стану геодезичної основи на точність визначення геометричних параметрів земельних ділянок

Розглянуто вплив геодезичної референцної системи координат на точність визначення площ земельних ділянок

Методика опису якості просторових даних з точки зору стандартів ISO

З метою побудови геоінформаційних систем необхідна детальна розробка принципів методології оцінки якості просторових даних. Кадастр нерухомості є однією з основних баз даної локальної системи. Це дослідження зосереджено на пропозиції щодо опису якісних кадастрових даних відповідно до вказівок норми PN-EN-ISO 19113.

Геоінформаційне забезпечення грошової оцінки земельних ресурсів

Обґрунтовано необхідність впровадження геоінформаційних технологій в систему оцінювання земельних ресурсів. Визначено переваги залучення ГІС в грошову оцінку земель різного цільового призначення.

Особливості вдосконалення кадастрової діяльності в природно-заповідній галузі

На базі територій і об'єктів природно-заповідного фонду Чернівецької області розглянута система кадастрової діяльності в природно-заповідній області. З метою наповнення структурних елементів облікових номерів Державного земельного кадастру та Державного кадастру природно-заповідного фонду об'єктивною інформацієюз відповідною кадастровою ідентифікацією досліджені роль і значення заповідних територій у житті біосфери і суспільства.