ортофотоплан

Дослідження цифрових моделей рельєфу нерухомих об’єктів історико-культурної спадщини, створених за різні роки

Мета роботи – дослідити цифрові моделі рельєфу братської могили 1944 року, побудовані за різночасовими аеро- і картографічними матеріалами.   Реалізація завдання передбачає побудову цифрових моделей рельєфу (ЦМР) GRID-методом на території єврейської братської могили в м. Винники та італійських війсковополонених поблизу міста. На територію євреської братської могили у м. Винники створено ЦМР за стереопарою архівних аерознімків, отриманих у 1944 році, та за матеріалами аерознімання з БПЛА, що було виконано у 2015 році.

Визначення похибки ЦМР ортотрансформування аерознімків, отриманих з БПЛА на гірську локальну частини смт. Східниця

Метою роботи є оцінити величину похибки ортотрансформування аерознімків по висоті, отриманих з безпілотного літального апарату на гірську ділянку смт. Східниця за допомогою додаткової сітки точок ГНСС-знімання. Завданням роботи є проаналізувати різниці висот точок отриманих за допомогою карти висот з БПЛА і даних ГНСС-знімання. Оцінити розходження реальних координат опорних точок з їх координатами на ортофотоплані. Методика.

Спосіб створення та практичне застосування карти-маски високих об’єктів місцевості при ортотрансформуванні цифрових аерознімків

Мета. Розробити та виконати дослідну апробацію способу створення карти-маски високих об’єктів місцевості. Методика. На основі методу крос-кореляції запропоновано виконувати оцінювання схожості ортофотознімків, які мають взаємне просторове перекриття. Порівняння лівого та правого знімків відбувається попіксельно, для пікселів з одинаковими просторовими координатами X,Y і, отже, немає необхідності організовувати пересування пошукового вікна і виконувати пошук відповідних точок як такий.

Розробка та дослідження БПЛА для аерознімання

Мета. Розробити БПЛА для топографічних аерознімальних цілей та дослідити його особливості і відповідність виконання поставлених завдань. Методика. Науковці Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” та виробничники фірми Abris Design Group послідовно розробляли та досліджували декілька моделей БПЛА з метою створення досконалого зразка, за допомогою якого можливо проводити аерознімання для топографічних цілей. У результаті раніше проведених експериментальних робіт визначено технічні вимоги до створення аерознімальних БПЛА.

Аналіз результатів для створення ортофотопланів та цифрових моделей рельєфу із застосуванням БПЛА TRIMBLE UX-5

Мета. Метою цієї роботи є аналіз та дослідження можливостей безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Trimble UX5 для створення ортофотопланів і цифрових моделей рельєфу (ЦМР), а також виявлення і усунення можливих недоліків під час аерознімання та опрацювання аерознімків. Методика. Перед початком аерознімальних робіт проводилось рекогносцирування місцевості. Для кобрирування та глісади обирали майданчики, які мали відповідні площадні параметри, вказані у технічних характеристиках БПЛА.

Аналіз сучасних методів знімання під час опрацювання великомасштабних планів

Мета. Проведення аналізу сучасних методів знімання під час опрацювання великомасштабних планів. Методика. Створення великомасштабних планів є важливим завданням в галузі картографування України, оскільки наявні топографічні плани з часом потребують оновлення, тому що перестають відповідати сучасному стану місцевості.