слідчі (розшукові) дії

Особливості проведення огляду місця події в процесі досудового розслідування окремих кримінальних правопорушень проти життя особи

В статті розглянуто проблемні питання кримінального процесу та криміналістики щодо організації і проведення огляду місця події під час розслідування окремих видів кримінальних правопорушень проти життя особи, зокрема, вмисних і серійних вбивств.

Розслідування злочинів, учинених засудженими у виправних колоніях України

З метою вдосконалення розкриття та розслідування злочинів учинених засудженими у виправних колоніях України, вирішення проблемних питань, які виникають під час розслідування таких злочинів, виникла необхідність розроблення нових науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, зокрема й рецидивною, а також удосконалення організаційно-правових засад діяльності органу досудового розслідування під час розслідування таких злочинів.

Проведення обшуку під час розслідування незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів

Досліджено незаконне поводження з отруйними чи сильнодіючими лікарськими засобами, яке становить небезпеку для здоров’я населення, оскільки безконтрольний обіг таких предметів загрожує невизначеному колу учасників суспільних відносин. Визначено тактичні завдання розслідування кримінальних правопорушень й алгоритм проведення СРД обшук.

Слідчі (розшукові) дії: поняття, значення та види

У статті проаналізовано систему та ознаки слідчих (розшукових дій), а також загальні вимоги до їх проведення. Зокрема, з’ясовано, що слідчі (розшукові) дії є основним засобом доказування, а саме, інструментом пізнавальної діяльності з розслідування кримінальних правопорушень.  Також  встановлено, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) суттєво модернізував порядок здійснення кримінального провадження, запровадивши ще низку нових інститутів. 

Захист приватних інтересів під час кримінального провадження: компаративістські наративи

Стаття присвячена питанням доцільності використання іноземного законодавчого досвіду щодо способів та механізму реалізації захисту особистого і сімейного життя особи під час кримінального провадження. 

Суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, дізнавач, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів. 

Особливисті планування досудового розслідування вбивств: теоретичні та прикладні аспекти

Розкрито поняття та зміст планування розслідування вбивств. Проаналізовано
наукові розробки проблеми планування злочинів проти життя і здоров’я особи.
Визначено окремі ознаки вбивств, які необхідно враховувати під час складання плану їх
розслідування. Окреслено основні обов’язкові елементи планування розслідування
вбивств. Визначено планування окремих слідчих (розшукові) дій залежно від способу
вчинення злочину.

Організація планування розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я

Розглянуто поняття та сутність планування розслідування злочинів, що
вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я. Окреслено
основні елементи планування, які відображаються на основі слідчої версії.
Визначено слідчі (розшукові) дії, які необхідно планувати на початковому етапі
розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері
охорони здоров’я.

Особливості планування розслідування злочинів у сфері економіки

У статті висвітлено поняття та сутність планування розслідування злочинів у галузі економіки. Проаналізовано наукові розробки проблеми планування розслідування злочинів у кримінальній реалізації. Окремі ознаки економічних злочинів є впевненими, що необхідно враховувати при складанні плану їх розслідування. Основні обов'язкові учасники планування розслідування злочинів окреслені в галузі економіки.