обертові печі

Контроль прямолінійності геометричної осі корпусу обертової печі електронними приладами

Запропоновано здійснювати контроль прямолінійності геометричної осі корпусу обертової печі електронними приладами. Використання їх підвищує оперативність і точність вимірювань.

Інженерно-геодезичний контроль прямолінійності осі обертання обертової печі

Існуючі оптико-механічні способи і засоби контролю прямолінійності осі обертання печі дуже трудомісткі і не забезпечують необхідної точності. Запропоновані нові способи інженерно-геодезичного контролю електронними тахеометрами менш трудомісткі і забезпечують необхідну точність.

Визначення діаметрів бандажів обертових печей електронними тахеометрами

Розвиток сучасної геодезичної техніки дає можливість здійснювати контроль великогабаритного устаткування простими способами і з високою точністю. Запропоновано спосіб вимірювання діаметрів бандажів електронними тахеометрами безпосередньо під час контролю обертових печей.

Контроль основних осей обертових печей електронними тахеометрами

Розвиток сучасної техніки призвів до покращених методів визначення геометричних параметрів великогабаритних обертових печей. Існують методи вимірювання оцинтами обертових печей. Показано, що використання загальної станції дозволяє забезпечити ефективне функціонування даного обладнання.