Визначення діаметрів бандажів обертових печей електронними тахеометрами

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний Університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Розвиток сучасної геодезичної техніки дає можливість здійснювати контроль великогабаритного устаткування простими способами і з високою точністю. Запропоновано спосіб вимірювання діаметрів бандажів електронними тахеометрами безпосередньо під час контролю обертових печей.

1. Асташенков Г.Г. Геодезические роботы при эксплуатации крупногабаритного промышлен­ного оборудования. – М.: Недра, 1986. – С. 151.

2. Кубрак О.Д. Застосування створних вимірювань для визначення відхилень від прямолінійності осі обертання обертової печі / Кубрак О.Д., Шевченко Т.Г. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Зб.наук.праць.Вип.1(15). –Львів. – 2008. – с.175 – 179.

3. Левчук Г.П. Прикладная геодезия. Основные методы и принцыпи инженерно-геодезических работ / Левчук Г.П., Новак В.Е., Конусов В.Г. – М.: Недра, 1981. – с.438.

4. Микольський Ю.Н. Выверка и центровка промышленного оборудования. / Микольський Ю.Н., Кравченко В.М. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – К.: Будівельник, 1979. – с.188.

5. Руководство по выверке технологического оборудования металлургической промышленности. / [Шевченко Т.Г., Хропот С.Г., Пивоваров В.П.. и др.]. Под ред. Шевченко Т.Г. – М.: Министерство металлургии СССР, 1991. – с.214.

6. Руководство по геодезическому обеспечению монтажа и эксплуатации технологического оборудования цементной промышленности. Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – М.: Недра, 1983. – с.112.

7. Шевченко Т.Г. Визна­чення відхилення від прямолінійності планової проекції осі обертання обертової печі електронними тахеометрами. / Шевченко Т.Г., Мороз О.І., Смірнова О., Кубрак О. // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування. Зб.наук.праць. – Чернігів. – 2007. – №3. – с.24–27 .