землекористування

Формування механізмів державного регулювання земельних відносин в українській державі

На основі визначеного предмета, мети, методів, проаналізовано процес формування механізмів державного регулювання земельних відносин. Відповідно до методології наукового дослідження, проведено аналіз та визначено складові впливу середовища на засади земельних відносин в Україні. Визначено сутність тих трансформаційних процесів, що відбуваються у сфері державної політики України щодо формування досконалої моделі земельних відносин.

Сучасні еколого-економічні та нормативно-правові проблеми використання та охорони земель в Україні

Проаналізовано сучасний стан використання і охорони земель України, висвітлені екологічні і економіко-соціальні проблеми, а також нормативно-правові аспекти землекористування. Наведено висновки, які забезпечують раціональне і ефективне використання та охорону земель у країні.

 

Сучасний стан використання земель сільськогосподарського призначення Чернівецької області

Проаналізовано стан використання земельних ресурсів Чернівецької області, особливості сільськогосподарського землекористування в розрізі адміністративних районів. Досліджено особливості структурного розподілу сільськогосподарських земельних угідь. Розрахований рівень забезпеченості населення сільськогосподарськими угіддями, зокрема, орними землями. Запропоновано шляхи поліпшення використання земельних ресурсів.