інтеграція даних

Інформаційне забезпечення інтелектуальних систем професійної орієнтації

Розглянуто основні принципи функціонування та можливості застосування інтелектуальних web-систем прийняття рішення для вирішення проблем професійної орієнтації молоді в Україні.

Особливості методів контент-аналізу текстових масивів даних web-ресурсів у межах регіону

Описано метод інтегрованого опрацювання неоднорідних інформаційних ресурсів web-систем, який ґрунтується на моделі подання даних як узгодженого поєднання значень, правил їх зображення, правил інтерпретації та структури. Метод передбачає декомпозицію загального процесу на підпроцеси інтеграції значень, синтаксису даних, семантики і структури. Перевагою такого підходу до інтеграційних процесів є можливість їх виконання на рівні метасхем даних, що зменшує кількість звернень до власне даних web-систем, обсяги яких можуть бути значними.

Особливості формування інформаційного забезпечення туристичної діяльності

The article describes the peculiarities of the tourism activities information support, describes the role of tourism data consolidation as the optimal integration means of tourism data. The general scheme of tourism documentation formation based on the gaps filling is suggested.

Опрацювання неоднорідних даних в iнформацiйних ресурсах Web-систем

Описано метод інтегрованого опрацювання неоднорідних інформаційних ресурсів web-систем, який ґрунтується на моделі подання даних як узгодженого поєднання значень, правил їх зображення, правил інтерпретації та структури. Метод передбачає декомпозицію загального процесу на підпроцеси інтеграції значень, синтаксису даних, семантики і структури. Перевагою такого підходу до інтеграційних процесів є можливість їх виконання на рівні метасхем даних, що зменшує кількість звернень до власне даних web-систем, обсяги яких можуть бути значними.