Опрацювання неоднорідних даних в iнформацiйних ресурсах Web-систем

2015;
: сс. 23 - 32

Берко А.Ю. Опрацювання неоднорідних даних в iнформацiйних ресурсах Web-систем / Берко А.Ю., Алєксєєва К.А. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 10 назв.

Authors: 

Берко А.Ю., Алєксєєва К.А.

  1. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра загальної екології та екоінформаційних систем,
  2. кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Описано метод інтегрованого опрацювання неоднорідних інформаційних ресурсів web-систем, який ґрунтується на моделі подання даних як узгодженого поєднання значень, правил їх зображення, правил інтерпретації та структури. Метод передбачає декомпозицію загального процесу на підпроцеси інтеграції значень, синтаксису даних, семантики і структури. Перевагою такого підходу до інтеграційних процесів є можливість їх виконання на рівні метасхем даних, що зменшує кількість звернень до власне даних web-систем, обсяги яких можуть бути значними.

1. Берко А. Системи електронної контент-комерції / А. Берко, В. Висоцька, В. Пасічник.  –  Л: НУЛП, 2009.  –  612 с.
2. Калиниченко Л.А. Методы и средства интеграции неоднородных баз данных. / Леонид Калиниченко.  –  М.: Наука, 1983. –  424 с.
3. Кеберле Н.Г. Огляд сучасних систем інтеграції неоднорідних баз даних і знань [Електронний ресурс] / Н.Г. Кеберле. –  Режим доступу: http://shcherbak.net/z-yedinix-pozicij-proanalizovano-suchasnij-stan-sis...ї-neodnoridnix-baz-danix-i-znan/
4. Когаловский М.Р. Методы интеграции данных в информационных системах. Институт проблем рынка РАН // М. Р. Когаловский  –  Москва, 2010.  –  74 c.
5. Ландэ Д. Основы интеграции информационных потоков: монография / Д. Ландэ.  –  К: Інжиніринг, 2006.  –  240 с.
6. Bergamaschi S. Semantic integration of semistructured and structured data sources / S. Bergamaschi, S. Castano, M. Vincini // ACM SIGMOD Record.  –  March 1999.  –  Volume 28.  –  Issue 1.  –  P. 54  –  59.
7. Halevy A. From Databases to Dataspaces: A New Abstraction for Information Management / Michael Franklin, Alon Halevy, David Maier // SIGMOD Record.  –  Dec. 2005.  –  Vol. 34.  –  No. 4.  –  p. 27  –  33.
8. Lenzerini М. Data Integration: A Theoretical Perspective / Marco Lenzerini // Proc. of the ACM Symp. on Principles of Database. Systems (PODS), 2002.  –  P. 233  –  246.
9. Ontology-Based Integration of Information  –  A Survey of Existing Approaches / H.Wache, T. Vogele, U. Visser, H. Stuckenschmidt, G. Schuster, H. Neumann, S. Hubner // Proceedings of the IJCAI-01 Workshop on Ontologies and Information Sharing, Seattle, USA, August 4-5, 2001.  –  P. 108  –  118.
10. The Lowell Database Research Self-Assessment Meeting: Lowell, Massachusetts, 4-6 May 2003 // Communications of the ACM (CACM).  –  2005.  –  Vol. 48.  –  No. 5.  –  P. 111-118.