ризик

Застосування імітаційних моделей для управління ризиками ІТ-проектів

Розглянуто імітаційні моделі аналізу ризиків ІТ-проектів та запропоновано інформаційну систему для програмної реалізації цих моделей.

INFLUENCE OF PETROL AND PETROLEUM COMPONENTS’ VAPOURS ON HUMAN ORGANISM

The work deals with the analysis of sources and ingression of petroleum vapours into environment, as well as with petrol losses and the dependence of the vapours concentration on the tank volume and the ambient temperature. The concentration of petroleum vapours at the petrol station and the individual risk of hazard level have been calculated. The chemical composition of petrol is shown, toxicity of its components and their influence on the human organism as a whole are analyzed.

Реформування ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю в частині інформатизації та автоматизації

Вирішуються питання реформування ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю в частині інформатизації та автоматизації. Аналізується правове регулювання інформатизації та автоматизації фіскальних органів. Пропонуються певні заходи для підвищення ефективності застосування системи аналізу та управління ризиками при здійсненні митного і податкового контролю в умовах створення єдиної системи управління ризиками в органах ДФС України.

Участь прокурора в доказуванні обставин, які обґрунтовують застосування запобіжних заходів

Посилення ролі прокурорів під час нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням потребує дослідження особливостей реалізації їхніх процесуальних повноважень щодо ключових напрямів кримінальної процесуальної діяльності.

Про безпеку при затриманні правопорушника

Розглянуто питання, пов’язані із загрозою, ризиком та особистою безпекою під час затримання правопорушника. Особливу увагу звернуто на застосування вогнепальної зброї під час затримання правопорушника.

РИЗИКИ БАНКІВ: ПОСИЛЕННЯ ВИМОГ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Розглянуто сутність, основні принципи та завдання реалізації системи ризикменеджменту банку в сучасних умовах, а також вимоги регуляторів щодо забезпечення прозорості його діяльності. Автори розробили схему управління ризиками банку та обґрунтували основні напрями розкриття інформації про них на основі міжнародних підходів у контексті переходу банків на міжнародні стандарти фінансової звітності.