митні органи

Роль митної системи у забезпеченні конкурентоспроможності ЄС в умовах сталого розвитку

У статті ідентифіковано та проаналізовано сучасний стан конкурентоспроможності України за даними провідних міжнародних рейтингів. Визначено вплив концепції сталого розвитку на рівень конкурентоспроможності держави на сучасному етапі. Обґрунтовано роль митної системи в забезпеченні конкурентоспроможності ЄС в умовах сталого розвитку. Встановлено та ретельно охарактеризовано взаємозв’язки між Глобальними Цілями та функціональними завданнями митних органів.

Пріоритетні проблеми роботи митних органів україни в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції

У статті обґрунтовано актуальність та нагальність вирішення пріоритетних проблем у роботі митних органів України задля активізації процесів європейської та євроатлантичної інтеграції. Ідентифіковано та комплексно досліджено існуючі проблеми у митній сфері за національним та міжнародним вимірами. Доведено невідкладність ліквідації митних перешкод при здійсненні експортно-імпортної діяльності в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції шляхом аналогового порівняння параметрів роботи вітчизняних та зарубіжних митних органів.

Ключові тенденції розвитку митних систем в умовах глобалізації та європейської інтеграції

Досліджено вплив глобалізаційних та євроінтеграційних процесів на формування, функціонування та розвиток митних систем різних країн світу. Ідентифіковано і проаналізовано сучасні та перспективні тенденції розвитку митних органів у глобальному та зокрема європейському середовищі. На підставі отриманих результатів дослідження обґрунтовано уніфіковане функціональне призначення митних органів у контексті формування єдиного митного простору.

Особливості мотивування працівників митних органів

Ґрунтовно проаналізовано інструменти мотивування працівників митниці, опи- сано основні види матеріальних і нематеріальних стимулів, які застосовують щодо працівників митних органів, та порядок їх застосування. Визначено також інструменти демотивування як важливі складові управління персоналом та надано рекомендації щодо покращення системи мотивування задля підвищення мотивації митників і збільшення їхньої трудової активності.

Організаційно-правові аспекти збору, аналізу та використання інформації органами Державної фіскальної служби України

У науковій статті досліджено окремі організаційно-правові аспекти інформаційно- аналітичної діяльності органів Державної фіскальної служби України, визначено нормативні передумови такої діяльності в податкових та митних органах.

Деякі аспекти інформаційного забезпечення діяльності митних органів

Досліджено окремі аспекти інформаційного забезпечення діяльності митних органів України. Зазначено, що належне інформаційне забезпечення митних органів полегшує обмін даними з іншими суб’єктами правоохоронної сфери. Визначено спеціальний статус митних органів під час використання інформаційних ресурсів та його провідне місце у системі органів державної влади. Розглянуто Єдину автоматизовану інформаційну систему митних органів та визначено її складові.