стратегічне управління

Проблеми вибору та реалізації стратегій конкурентоспроможності у контексті забезпечення розвитку тов «УА.Консалтинг» на європейських ринках

У статті досліджуються сутність конкурентоспроможності та вибору ефективної конкурентної стратегії на основі літературних джерел, наукових досліджень, а також чинних нормативно-правових актів. Авторами розглядаються проблеми вибору та реалізації стратегії конкурентоспроможності з якими зустрічається підприємство в умовах сьогодення, розробляються плани розв’язку існуючих проблем та шляхи їх вирішення. У статті також надається обґрунтування результативності рекомендованих заходів та переваги й недоліки від їх впровадження.

The Essence and Basic Models of Strategic Enterprise Management

The scientific approaches of Ukrainian and foreign scientists to the interpretation of the concept of strategic enterprise management and compares their characteristics are systematized in this article; different stages of evolution of strategic management systems in the context of functioning of scientific schools are analyzed, their basic principles are presented and their key representatives are singled out; the comparative analysis of approaches of different scientific schools is carried out, advantages and disadvantages of their views on strategic management and strategy formation are

Формалізація процесу стратегічного планування розвитку регіонального туризму в Україні.

Розроблено методичний підхід до формалізації процесу стратегічного планування
розвитку регіонального туризму, в якому комплексно враховано такі специфічні
особливості стратегічного планування, як: одночасна приналежність до політики
розвитку туристичної індустрії держави та соціально-економічної політики у сфері
розвитку регіонального туризму; взаємозв’язок стратегічного планування з державною
політикою та державним управлінням. Сформульовано та сформовано цільову функцію

ФУНКЦІЯ БАЧЕННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ В УМОВАХ НЕПЕРЕДБАЧУВАНОСТІ І ШВИДКИХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Наголошено на необхідності формування стратегічного спрямування організації на основі функції “ бачення”, що розвиває стратегічне мислення в умовах непередбачуваності та швидких змін зовнішнього середовища. Проаналізовано різноманітні трактування бачення як управлінської категорії та функції стратегічного управління. Обґрунтовано, що основою формування бачення майбутнього є ключова ідея стратегічної орієнтованості організації.

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У МОДЕЛІ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуто проблему дослідження параметричної ідентифікації у моделі фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. Визначено концептуальні підходи до фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів. Розглянуто адаптивні властивості фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів.