Проблеми вибору та реалізації стратегій конкурентоспроможності у контексті забезпечення розвитку тов «УА.Консалтинг» на європейських ринках

2023;
: cc. 83 - 93
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджуються сутність конкурентоспроможності та вибору ефективної конкурентної стратегії на основі літературних джерел, наукових досліджень, а також чинних нормативно-правових актів. Авторами розглядаються проблеми вибору та реалізації стратегії конкурентоспроможності з якими зустрічається підприємство в умовах сьогодення, розробляються плани розв’язку існуючих проблем та шляхи їх вирішення. У статті також надається обґрунтування результативності рекомендованих заходів та переваги й недоліки від їх впровадження.

  1. Янковий О. Г. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення. Ат- лант. 2013. С. 680.
  2. Ткачук Г. Ю. Дослідження методичних підходів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Стратегічні питання світової науки. 2007. Т. 4. С. 94–97.
  3. Котлер Ф., Амстронг Г. Принципи маркетингу. Pearson Education Limited. 2018. C. 55.
  4. Салуй А. Оцінка продуктивності працівників зі стратегією управління людським капіталом. Журнал Академії підприємництва. 2021. С. 1-9.
  5. Делері Ж., Румпі Д. Стратегічне управління людськими ресурсами, людський капітал та конкурентні переваги. Журнал з управління людськими ресурсами. 2017. С. 1.
  6. Мельничук Л.С., Хізніченко О.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських підпри- ємств. Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могиля- нська академія». Серія: Економіка. 2016. Т. 275, вип. 263. С.102-105.
  7. Борисова Т. М. Конкурентна стратегія на міжнародному ринку: сутність, основні характеристики та види. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 2. С. 156-160.
  8. Портер Е. М. Конкурентна стратегія: Методика аналізу галузей і конкурентів. Наш Формат. 2020. С.454.
  9. Стадник В. В., Соколюк Г.О. Інституційна складова ризиків конкурентоспроможності та розвитку соціально-економічних систем. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. С. 134.