віртуальна реальність

ІНТЕГРАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВІДСТЕЖЕННЯ РУХУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ: ОГЛЯД ОПИСУ

Застосування віртуальної реальності і технологій відстеження руху у фізичній реабілітації є новою сферою, що вирішує недоліки традиційних методів реабілітації. У цій оглядовій статті ми описуємо, як технології VR і MTT взаємодіють один з одним, і детально розкриваємо їх взаємні можливості для покращення результатів лікування у фізичній реабілітації.

Інформаційна система віртуальної реальності з елементами повного занурення

Віртуальна реальність є важливою інформаційною технологією, яка дає змогу досягти значного прогресу в недостатньо охоплених областях. Імерсивна мультимедіа, або віртуальна реальність, – це змодельоване програмним забезпеченням середовище, яке імітує фізичну присутність у реальному чи уявному світі. Інноваційні програми, такі як високотехнологічні інтелектуальні системи, які співвідносяться з інформаційними технологіями відображення, моделювання, побудови та підтримки мереж, штучного дотику та комп’ютерної графіки, зробили віртуальну реальність проривом у комп’ютерному світі.

Інформаційна технологія супроводу навчання студентів з аутизмом: аспекти моделювання віртуального асистента

Вважають, що взаємодія із комп’ютером або планшетом для особи з аутизмом є менш стресовою та привабливішою, ніж взаємодія із людьми. Аналіз інформаційних технологій, розроблених як за кордоном, так і в Україні, виявив відсутність систематичної підтримки процесів навчання учнів з аутизмом. У цьому контексті розроблення персоналізованого інформаційно-технологічного супроводу навчальних процесів таких учнів є актуальним науково-прикладним завданням.

Формування людини нового типу та трансформація релігійності в інформаційному суспільстві

Проаналізовано феномен Інтернету як один із головних засобів масової комунікації в сучасному світі. Визначено його сутнісні характеристики та окреслено вплив на формування людської особистості та спільноти. Розглянуто віртуальну реальність як новий соціокультурний простір та чинник трансформації релігійності та особистісних якостей сучасної людини. Зясовано її головні риси та способи комунікації у віртуальному світі. Виявлено особливості існування людини та релігії в мережевій спільноті.