інноваційна діяльність

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЯК УМОВА ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Обґрунтовано необхідність переходу національної економіки на інноваційний шлях розвитку, наведено його основні характеристики, узагальнено досвід іноземних держав та переваги упровадження інновацій на підприємстві. Визначено взаємозв’язок і взаємодію інвестицій та інновацій. Доведено вагомість і місце інвестицій у інноваційному типу розвитку держави.