маркетингова стратегія

Рекомендаційний маркетинг: особливості й перспективи застосування

Маркетингова діяльність підприємств стає все важливішою складовою їх ефек- тивної діяльності, однак, із розвитком технологій традиційні способи просування това- рів поступово втрачають свою ефективність, адже більшість людей вже не довіряють рекламі.

Організаційно-фінансовий механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської системи

У статті запропоновано організаційно-фінансовий механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської системи, який дозволить мінімізувати потенційні ризики та зміни внутрішньофірмового інституційного середовища.

БАГАТОРІВНЕВА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Запропоновано алгоритм розроблення багаторівневої маркетингової стратегії для автомобілебудівних підприємств з метою забезпечення конкурентоспроможності їхньої продукції. Проаналізовано існуючі та запропоновано найефективніші методи оцінки актуальної стратегії. Проаналізовано попередні дослідження щодо визначення показників ефективності маркетингової стратегії. Виділено актуальні ринкові тенденції та визначено можливі перешкоди на шляху реалізації розробленої багаторівневої стратегії. Охарактеризовано специфіку процесу встановлення стратегічних цілей підприємства.