інерційно-жорсткісні параметри

Обґрунтування конструкції та встановлення параметрів високошвидкісного двомасового резонансного вібраційного транспортера з інерційним приводом

Мета. Полягає в обґрунтуванні раціональної конструкції вібротранспортера як складового вібротраспортної  лінії  довжиною 8 м ,  що  забезпечуватиме  необхідні  технологічні  параметри  транспортування штучних вантажів. Складність цієї задачі полягає у тому, що швидкість транспортування вантажів масою 12 кг повинна бути не менше 0.5 м / с . Актуальність. Потреба в цих дослідженнях обумовлена технічним завданням, отриманим від замовника.

Формування високоефективної дискретної тримасової міжрезонансної коливальної системи вібраційної машини з електромагнітним приводом

Мета полягає в обґрунтуванні інерційно-жорсткісних та силових параметрів високоефективної дискретної тримасової міжрезонансної коливальної системи вібраційної машини з електромагнітним приводом та у формуванні її математичної моделі з врахуванням приводу. Актуальність. Незважаючи на широку поширеність у промисловості одно-  та двомасових вібраційних машин, їх  тримасові аналоги у міжрезонансній зоні коливань мають значно вищий динамічний потенціал.

Аналіз енергетичної ефективності вібраційних машин з інерційним приводом

Мета полягає в аналізі енергетичної ефективності одно-, дво- та тримасових коливальних систем. Актуальність. Вібраційне технологічне обладнання широко використовується майже у всіх галузях промисловості. Найчастіше використовуються прості одно- та двомасові коливальні системи, оскільки існують певні труднощі при розробці та виготовленні тримасових вібраційних машин.

Обґрунтування параметрів тримасової міжрезонансної вібраційної машини з інерційним приводом

Мета полягає в обґрунтуванні параметрів тримасових коливальних систем з інерційним приводом для забезпечення, що забезпечують їх роботу міжрезонансній зоні. Актуальність. Тримасові міжрезонансні вібраційні машини рідко застосовуються у виробництві, оскільки вони є складні у розрахунку, проектуванні, виготовленні, експлуатації та переналагодженні. Якісно нові підходи до розрахунку і проектування тримасових міжрезонансних вібраційних машин дозволило б широко впроваджувати їх у якості технологічного обладнання на підприємствах різних галузей промисловості.

УТОЧНЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ВИРАЗІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ІНЕРЦІЙНО-ЖОРСТКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОМАСОВИХ РЕЗОНАНСНИХ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН

Мета. Полягає у синтезі інерційно-жорсткісних параметрів двомасових резонансних вібраційних машин з врахуванням взаємовпливу жорсткісних параметрів в коливальних системі. Актуальність. Потреба в цих дослідженнях обумовлена тим, що на роботу вібраційної машини взаємо впливають параметри коливальної системи, основними з яких є інерційні, жорсткісні та силові. Якщо правильно їх розрахувати і реалізувати в конструкції вібраційної машини, вона буде роботоздатною. Неврахування одного виду параметрів спричиняє похибку під час розрахунків.