Формування високоефективної дискретної тримасової міжрезонансної коливальної системи вібраційної машини з електромагнітним приводом

2021;
: cc. 62 - 75
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет «Львівська політехніка»
5
Національний університет "Львівська політехніка"

Мета полягає в обґрунтуванні інерційно-жорсткісних та силових параметрів високоефективної дискретної тримасової міжрезонансної коливальної системи вібраційної машини з електромагнітним приводом та у формуванні її математичної моделі з врахуванням приводу. Актуальність. Незважаючи на широку поширеність у промисловості одно-  та двомасових вібраційних машин, їх  тримасові аналоги у міжрезонансній зоні коливань мають значно вищий динамічний потенціал. Нові підходи до розрахунку і проектування тримасових міжрезонансних вібраційних машин сприяли б їх масовому впровадженню на підприємствах різних галузей промисловості в якості технологічного обладнання. Методика. Розглядається математична модель тримасової міжрезонансної коливальної системи вібраційної машини з електромагнітним приводом у вигляді системи лінійних диференціальних рівнянь. На її основі формуються залежності для визначення необхідних інерційно-жорсткісних та силових параметрів високоефективної вібраційної машини. Виходячи з відомих уже силових параметрів системи формуються необхідні при проектуванні вібраційної машини параметри електромагнітного приводу. Встановлені вище параметри закладаються в математичну модель вібраційної машини. Досліджуються часові залежності руху коливальних мас з врахуванням процесів, що протікають в електромагнітному віброзбуджувачі. Результати. Обґрунтовано інерційно-жорсткісні, силові параметри коливальної системи та сформована математична модель тримасової міжрезонансної коливальної системи, що враховує електромагнітні процеси в приводі. Наукова новизна. Сформована математична модель тримасової міжрезонансної коливальної системи вібраційної машини з врахуванням процесів, що протікають в електромагнітному приводі, де силова дія електромагніту формується через струм в котушці віброзбуджувача. Практична значущість. Запропонована методика розрахунків тримасових міжрезонансних вібраційних машин з електромагнітним приводом може бути використана під час проектування високоефективного вібраційного технологічного обладнання.

  1. William R. Brown, “Three Mass Electromagnetic Feeder,” US Patent 4,378,064, March 29, 1983.
  2. Ланець Олексій. Основи розрахунку та конструювання вібраційних машин. Книга 1. Теорія та практика створення вібраційних машин з гармонійним рухом робочого органа: навч. Посібник / О. Ланець. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 612 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005735
  3. Корендій В. М., Качур О. Ю., Дмитерко П. Р., Новіцький Ю. Я. Моделювання роботи тримасового вібротранспортера з напрямленими коливаннями робочого органа // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – Львів : Кінпатрі ЛТД. – C. 136 – 138. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46544
  4. Korendiy Vitaliy, Kachur Oleksandr, Novitskyi Yurii, Mazuryk V., Sereda V. Substantiation of parameters and modelling the operation of three-mass vibratory conveyer with directed oscillations of the working element// Industrial Process Automation in Engineering and Instrumentation, vol. 53, 2019, pp. 84 – 100. DOI: https://doi.org/10.23939/istcipa2019.53.084
  5. Ланець О. С. Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електромагнітним приводом (Теоретичні основи та практика створення): монографія / О. С. Ланець. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 324 с. https://vlp.com.ua/node/493
  6. Ланець О., Качур О. Виявлення шляхів подальшого вдосконалення високоефективних міжрезонансних коливальних систем// Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні, вип. 51, 2017. – С.62 – 65. http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal- paper/2019/mar/15676/lanets1.pdf