вібраційна машина

Дослідження динаміки завантаження вібраційних машин з вертикальним збуренням

Мета. Розробити математичне забезпечення для дослідження динаміки вібраційних машин об’ємного оброблення, та розрахунку впливу різних чинників на ефективність процесу на базі прикладних систем автоматизованих математичних розрахунків, зокрема MathCad та MatLab. Методика. Дослідження проводились на основі класу вібромашини з дебалансним типом приводу і пружинною підвіскою. Побудована математична модель завантаження вібраційних оброблювальних машин з вертикальним збуренням, яка представлена нашаруванням плоских балок, що здійснюють вертикальні коливання.

Аналіз енергетичної ефективності вібраційних машин з інерційним приводом

Мета полягає в аналізі енергетичної ефективності одно-, дво- та тримасових коливальних систем. Актуальність. Вібраційне технологічне обладнання широко використовується майже у всіх галузях промисловості. Найчастіше використовуються прості одно- та двомасові коливальні системи, оскільки існують певні труднощі при розробці та виготовленні тримасових вібраційних машин.

Обґрунтування параметрів тримасової міжрезонансної вібраційної машини з інерційним приводом

Мета полягає в обґрунтуванні параметрів тримасових коливальних систем з інерційним приводом для забезпечення, що забезпечують їх роботу міжрезонансній зоні. Актуальність. Тримасові міжрезонансні вібраційні машини рідко застосовуються у виробництві, оскільки вони є складні у розрахунку, проектуванні, виготовленні, експлуатації та переналагодженні. Якісно нові підходи до розрахунку і проектування тримасових міжрезонансних вібраційних машин дозволило б широко впроваджувати їх у якості технологічного обладнання на підприємствах різних галузей промисловості.

УТОЧНЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ВИРАЗІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ІНЕРЦІЙНО-ЖОРСТКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОМАСОВИХ РЕЗОНАНСНИХ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН

Мета. Полягає у синтезі інерційно-жорсткісних параметрів двомасових резонансних вібраційних машин з врахуванням взаємовпливу жорсткісних параметрів в коливальних системі. Актуальність. Потреба в цих дослідженнях обумовлена тим, що на роботу вібраційної машини взаємо впливають параметри коливальної системи, основними з яких є інерційні, жорсткісні та силові. Якщо правильно їх розрахувати і реалізувати в конструкції вібраційної машини, вона буде роботоздатною. Неврахування одного виду параметрів спричиняє похибку під час розрахунків.