підвищення кваліфікації

ПІДГОТОВКА І ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НОВА ВІЗІЯ

У статті здійснено аналіз сучасного стану формування кадрів державної служби. Звертається увага на наявні проблеми у цій сфері: недосконалість конкурсних процедур, неефективність професійного навчання. Досліджено нормативно-правову основу формування державних кадрів. Наголошено на важливості індивідуальної програми державного службовця, яка прогнозує не лише показники потреб державного органу, але й враховує індивідуальні потреби державного службовця.

До питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні

Розглянуто окремі проблемні питання функціонування адвокатського самовря-
дування в Україні. Акцентовано на його значущості як недержавного інституту,
створеного для самостійного вирішення питань самоорганізації та діяльності адвокатури.
Розглянуто завдання, які покладаються на органи адвокатського самоврядування.
Звернено увагу на проблеми оплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення
діяльності адвокатського самоврядування. Зазначено, що зупинення права на зайняття

Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики

Розглянуто досвід працівників Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо запровадження очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації вчителів інформатики із використанням можливостей платформи дистанційного навчання Moodle, сервісів Веб 2.0 як нових форм безперервної освіти вчителів інформатики, визначення чинників, що перешкоджають професійному розвитку вчителів, та особливостей застосування технологій дистанційного навчання у системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики.