ПІДГОТОВКА І ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НОВА ВІЗІЯ

Khomyshyn I. "Training and formation of public administration in Ukraine: current situation and new vision"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/traini...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті здійснено аналіз сучасного стану формування кадрів державної служби. Звертається увага на наявні проблеми у цій сфері: недосконалість конкурсних процедур, неефективність професійного навчання. Досліджено нормативно-правову основу формування державних кадрів. Наголошено на важливості індивідуальної програми державного службовця, яка прогнозує не лише показники потреб державного органу, але й враховує індивідуальні потреби державного службовця. Проаналізовано освітні програми за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», при цьому стверджуючи, що вони не дозволяють повною мірою виробити індивідуальну освітню траєкторію, не забезпечений вільний вибір здобувачами освіти освітніх компонентів, які дозволять набути спеціальні фахові компетентності, які безпосередньо пов’язані із посадовими обов’язками державного службовця. Обґрунтовано необхідність підвищення рівня мотивації та ентузіазму щодо професійної підготовки державних службовців, а також зазначено потребу у виробленні ефективного механізму спонукання до підвищення свого професійного рівня державними службовцями. 

 

1. Pro derzhavnu sluzhbu [On Civil Service]: Zakon Ukrainy vid 10.12.2015 r. № 889-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/889-19

2. Pro osvitu [On education]: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017r. № 2145-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2145-19

3. Stratehiia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia na period do 2021roku [Strategy of public administration reform for the period up to 2021]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 chervnia 2016 r. № 474 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-r#Text

4. Dyvnych H. Vplyv movnoi polityky YeS na diialnist derzhavnoi sluzhby krain-chleniv [The impact of EU language policy on the activities of the civil service of member countries]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. 2017. Vyp. 4. S. 155-162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_4_23.

5. Poriadok provedennia konkursu na zainiattia posad derzhavnoi sluzhby [Procedure for holding a competition for civil service positions]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 bereznia 2016 roku № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-p#Text

6. Typovi vymohy do osib, yaki pretenduiut na zainiattia posad derzhavnoi sluzhby katehorii “A” [Typical requirements for persons applying for civil service positions of category “A”]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 lypnia 2016 roku № 448 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448-2016-p#Text

7. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia systemy profesiinoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtsiv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ mistsevykh rad [On approval of the Concept of reforming the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local government officials and deputies of local councils]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.12.2017 r. № 974-r URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/974-2017-r

8. Polozhennia pro systemu profesiinoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtsiv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ mistsevykh rad [Regulations on the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local government officials and deputies of local councils]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 liutoho 2019 r. № 106 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-p#Text

9. Metodyka vyznachennia ta provedennia analizu potreb u profesiinomu navchanni derzhavnykh sluzhbovtsiv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia [Methods for determining and conducting needs analysis of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local government officials]: Nakaz Natsionalnoho ahentstva z pytan derzhavnoï sluzhby vid 15.10.2019 r. № 188-19 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-19#Text

10. Metodychni rekomendatsii shchodo skladannia, perehliadu ta monitorynhu vykonannia indyvidualnoi prohramy pidvyshchennia rivnia profesiinoi kompetentnosti derzhavnoho sluzhbovtsia (indyvidualnoi prohramy profesiinoho rozvytku) [ Methodical recommendations on compiling, reviewing and monitoring the implementation of an individual program to increase the level of professional competence of civil servants (individual program of professional development)]: Nakaz Natsionalnoho ahentstva z pytan derzhavnoï sluzhby vid 26.10.2020r. № 201-20 URL: https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shc...

11. Typove polozhennia pro sluzhbu upravlinnia personalom derzhavnoho orhanu [Standard regulations on the personnel management service of a state body]: Nakaz Natsionalnoho ahentstva z pytan derzhavnoï sluzhby vid 03.03.2016 r. № 47 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16#Text

12. Typovyy̆ poriadok provedennia otsiniuvannia rezultativ sluzhbovoï diialnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv [Typical procedure for evaluating the performance of civil servants]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 serpnia 2017 r. № 640 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-p#Text

13. Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 281 Publichne upravlinnia ta administruvania dlia druhoho(mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity [On approval of the standard of higher education in the specialty 281 Public administration and administration for the second (master's) level of higher education]: Nakaz MON 04.08. 2020 r. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za...

14. Antonova O. V. Stratehichna kompetentnist derzhavnykh sluzhbovtsiv [Strategic competence of civil servants]: monohrafiia. Dnipro, DRILU NADU, 2017. 332 p.

15. Yang R., Ruan J. (2007) The E-learning system used in the civil servants job-training [he E-learning system used in the civil servants ’job-training]. In: Wang W., Li Y., Duan Z., Yan L., Li H., Yang X. (eds) Integration and Innovation Orient to E-Society Volume 2. IFIP International Federation for Information Processing, vol 252. Springer, Boston, MA. URL: https://doi.org/10.1007/978-0-387-75494-9_69