антиоксидаційна активність

Одержання, характеристика та антиоксидаційна активність хітозанових мікрокапсул з живицею червоного імбірю та триполіфосфатом натрію, приготовлених методом емульсійного зшивання

З використанням методу емульсійного зшивання приготовлено хітозанові капсули живиці червоного імбирю з триполіфосфатом натрію (ТПН) як зшиваючого агента. Визначено вплив концентрації хітозану та ТПН, а також величини рН на ефективність інкапсуляції, розмір частинок та властивості мікрокапсул хітозану. Визначено антиоксидантну активність мікрокапсул. Показано, що мікрокапсули можуть бути успішно одержані, не зважаючи на негладку поверхню.

Використання методології поверхні відгуку як новітнього підходу до оптимізації вмісту фенолів та антиоксидантної активності плодів фінікової пальми

За допомогою факторного плану Бокса-Бенкена досліджено вплив трьох незалежних змінних – часу, температури та співвідношення розчинник-тверда речовина на очисну активність фенолів, флавоноїдів і 2,2-дифеніл-1-пірилгідразилу (DPPH) та зниження антиоксидантної активності йону міді (CUPRAC) метанольних екстрактів фінікових плодів. Аналіз поверхні відгуку показав, що оптимальні параметри ультразвукової екстракції, які максимізували відповіді, становили 30 хв, 298 K і 74,4 мл/г.

КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПІД ЧАС ПОШУКУ НОВИХ АНТИТРОМБОЦИТАРНИХ АГЕНТІВ З АНТИОКСИДАНТНИМ ЕФЕКТОМ СЕРЕД СУЛЬФУРОВМІСНИХ ПОХІДНИХ 9,10-АНТРАХІНОНУ

Проблема артеріальних тромбозів є одним з важливих факторів, що визначають результат захворювань як серцево-судинної системи, так і онкозахворювань, які поділяють перше місце серед усіх захворювань, як в Україні, так і у світі.

Хімічний склад і антиоксидантна активність ефірної олії з листя globularia alypum L. (айн-дефла, алжир)

З використанням ГХ/МС методу проведений аналіз хімічного складу ефірної олії, отриманої внаслідок гідродистиляції висушеного листя Globularia alypum L., з виходом 2,10±0,09 %. Визначено 60 компонентів, які представляють 99,04 % від загальної кількості олії. Для оцінювання антиоксидантної активності застосовано три різні підходи: вловлювання вільними радикалами 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу (DPPH), тест-системи знебарвлювання -каротину (BCB) та аналіз антиокиснювальної здатності (FRAP). Проведено порівняння одержаного антиоксиданту з антиоксидантною синтетичною аскорбіновою кислотою.